PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito
Palvelut

Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä, järjestää eri palvelualueille toimitilat ja toteuttaa niiden huolto-, kunnossapito- ja peruskorjaustehtäviä sekä järjestää niihin käyttäjän tarvitsemat talonmies- ja siivouspalvelut.

Kiinteistötoimen tehtäviin kuuluvat myös kunnan liikuntapaikkojen, puisto- ja viheralueiden, vene- ja matonpesupaikkojen, torin sekä leikkikenttien hoito- ja kunnossapitotehtävät.

Yleiseen käyttöön luovutettuja kaavateitä on 31 km. Uusien asuntoalueiden kaavatiet pyritään saamaan valmiiksi niin päällystyksen kuin valaistuksenkin osalta välittömästi. Lisäksi vuosittain talousarvioon sisältyy vanhojen asuntoalueiden kaavateiden päällystämistä ja valaistuksen rakentamista, joten vanhoja alueita kehitetään rinnan uuden rakentamisen kanssa.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat kunnan vastuulla olevien katujen lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Puhelinasiointi

Kuntatekniikan päällikkö

Kuntatekniikan päällikkö Antti Juntunen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0626650

Rakentamispäällikkö

Rakentamispäällikkö puhelin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6531513

Talonmiehet, Kiipola, Satakieli, palvelutalot ym.

Kiipola, Satakieli, palvelutalot ym.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811928

Talonmiehet, Saari

Talonmiehet

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811954

Teknisen toimen varallaolo

Teknisen toimen varallaolon puhelin.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811940

Linkit

Liikenneväylät

Liikenneväylien kunnossapito

Lisää tietoa
Avaa linkki

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Yksityistieavustukset

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021