PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitusasiat / Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Palvelut

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.

Parikkalan kunnan alueella on voimassa seuraavat rantayleiskaavat:

- Simpelejärven rantayleiskaava

- Pienten vesistöjen rantayleiskaava

- Parikkalan pohjoisosan pienten vesistöjen rantayleiskaava

- Uukuniemen rantayleiskaava

Ranta-asemakaavat:

- Rajaniemen ranta

- Argusjärven ranta

- Särkänpään ranta

- Laatokanportin ranta

- Simmeltuvan ranta

Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Puhelinasiointi

Rakentamispäällikkö

Rakentamispäällikkö puhelin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6531513

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020