PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Kaavoitusasiat / Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Palvelut

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa. Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.

Parikkalan kunnan alueella on voimassa seuraavat rantayleiskaavat:

- Simpelejärven rantayleiskaava

- Pienten vesistöjen rantayleiskaava

- Parikkalan pohjoisosan pienten vesistöjen rantayleiskaava

- Uukuniemen rantayleiskaava

Ranta-asemakaavat:

- Rajaniemen ranta

- Argusjärven ranta

- Särkänpään ranta

- Laatokanportin ranta

- Simmeltuvan ranta

Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Puhelinasiointi

Rakentamispäällikkö

Rakentamispäällikkö puhelin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6531513

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Omakotitontit

Katso tiedot

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Kaavoituskatsaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021