PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Jätehuolto
Palvelut

Jätehuolto

Parikkalan kunta on osakkaana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

- kunnan järjestämä kuiva- ja biojätteen kuljetus

- kunnan järjestämä pakkausjätteen kuljetus

- täydentävän ekopisteverkoston ylläpito, kehittäminen ja kuljetusten järjestäminen

- keräystempaukset (vaaralliset jätteet, puutarhajätteet, metalliromu)

- kuntien vastuulla olevien jätteiden vastaanotto-, hyödyntämis- ja loppusijoitustoimintojen suunnitelu, toteutus ja ylläpito

- yhdyskuntajätehuollon suunnittelu

- jäteneuvonta, tiedotus ja valistus

- jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen

Palvelu on maksullinen.

Linkit

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kotisivu

Jätehuoltopalvelut Etelä-Karjalan alueella

Lisää tietoa
Avaa linkki

Jätehuolto ja jätteiden lajittelu

Ekopisteet ja palveluverkosto, lajitteluohjeet.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Liittyvät palvelut

Jätehuollon neuvonta

Parikkalassa jätehuollon neuvontaa antaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

Katso tiedot

Jäteasema

Parikkalassa on Särkisalmella Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ylläpitämä jäteasema.

Katso tiedot

Jätehuollon neuvonta

Jäteneuvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2019