PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Torinrannan kehittäminen
Palvelut

Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen    

Tavoitteena Parikkalan keskustan vetovoimaisuuden lisääminen, alueen viihtyisyys ja toimivuus, palvelujen käytön lisääminen ja Simpelejärven hyödyntäminen

 vierasvenesatama.jpg

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt EAKR-kehittämisrahoitusta Parikkalan torirannan kehittämiseen: rahoituspäätös KASELY / 15 / 07.04 / 2013.

Parikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 18.6.2013 § 153 nimennyt hankkeen ohjausryhmään edustajikseen kunnanhallituksen jäsenen Antti Paajasen ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan Kari Niirasen sekä va.teknisen johtajan Heikki Määttäsen ja elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahnin. Lisäksi ohjausryhmään on kutsuttu Parikkalan yrittäjäyhdistyksen jäsenet, joiksi yhdistys on nimennyt Jari Tiaisen ja Jani Jorosen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on nimennyt rahoittajaviranomaisen vastuuvirkamieheksi Antti Puhalaisen.

Ohjausryhmän toimivalta ja tehtävät

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen rahoitusehdoista: Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että hanke toteutetaan sovitun hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Jos hankesuunnitelmaan tehdään oleellisia muutoksia, niistä on haettava etukäteen lupa rahoittajalta. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jotka numeroidaan juoksevasti ja allekirjoitetaan sekä toimitetaan rahoittajaviranomaiselle tiedoksi. Ohjausryhmä ei vastaa oikeudellisesti projektin toiminnasta eivätkä ohjausryhmän päätökset tai kannanotot sido oikeudellisesti rahoittajaviranomaista tai tuensaajaa. 

Ohjausryhmä kokoontui 11.12.2013 ja valitsi puheenjohtajaksi Kari Niirasen ja varapuheenjohtajaksi rakentamispäällikkö (virkanimikemuutos 1.10.2013) Heikki Määttäsen ja sihteeriksi Aune Ritola-Grahnin.  

 

Hankkeen rahoituspäätös

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on rahoituspäätöksessään KASELY/15/07.04/2013, projektikoodi A33477 myöntänyt osarahoitusta toimintalinjasta 3 ”Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen” ajalle 3.6.2013 – 31.10.2014. Investointiprojektin kokonaiskustannuksiksi on hyväksytty 260 000 €, josta EU:n ja valtion tuki on 49,6 % eli 129 000 € ja kunnan omarahoitus 50,4 % eli 131 000 €. Kustannuksiin sisältyy alv. Parikkalan kunnanvaltuusto on varautunut investointisuunnitelmassa hankkeen rahoitukseen.

Suunnitellut  toimenpiteet

Hankepäätöksen mukaisesti projektin keskeiset toimenpiteet ovat:

  • alueen suunnitelmien ajantasaistaminen
  • veneväylän ruoppaus ja kunnostaminen (osakaskunnan ja ELYn luvat on)
  • vierasvenelaiturin ja septi-tankkijärjestelmän rakentaminen
  • elämysleikkikentän rakentaminen
  • ranta-alueen liikuntaesteisille soveltuvia kulkuväyliä
  • ranta-alueen istutuksia ja rakenteita
  • infokioski / grillikatos / kanootti- ym vuokrauspiste
  • lyhytaikaiseen pysäköintiin 4 sähkötolpallista karavaanaripaikkaa olemassa olevalle rantapuiston pysäköintialueelle

 

 

Alueelle tulee kolme merkittävämpää hulevesiputkea, joista kahden vesien käsittely järjestetään GEO-Saimaan tekemän suunnitelman mukaisesti (ml uuden liikekeskuksen hulevesien käsittelyt). Hulevesialtaiden rahoitus ei kuulu tämän hankkeen piiriin.

Lisäksi osana kokonaisuutta tarkastellaan alueen valaistusta.

Alueen suunnittelussa otetaan kantaa myös alueelle suunniteltuun fresbeegolf –ratahankkeeseen.

Moottorikelkkailijoiden väylä tankkaukseen huomioidaan suunnittelussa.

Nykyinen veneiden laskupaikka toimivaksi (on vinossa).

Lisäksi otetaan huomioon suunniteltu kalastajien hileasemahanke: osoitetaan suunnitelmassa paikka, on huomioitu kunnan rakentamisohjelmassa vuodelle 2014, edellyttää ELY-keskuksen rahoitusta ja toimijan sitoutumista.  

Hankkeen loppuraportti: Loppuraportti Torirannan kehittäminen.pdf

 
vipuvoimaaEU_rgb.jpg                                                    EAKR_lippu_logo(1).jpg
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021