PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / HINKU-hanke / Kuntalaisille
Palvelut

Miten voin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeeni?

Hiilineutraalin tilan saavuttamiseksi jokaisen kuntalaisen pienet teot ovat tärkeitä. Pienistä puroista syntyy suuri virta myös tässä asiassa. Tärkein tehtävämme kuntalaisina olisi tarkastella omien arkipäiväisten rutiinien aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja tutustua vaikutusmahdollisuuksiimme. Jokainen voi arvioida oman hiilijalanjälkensä esimerkiksi ilmastodieettilaskurilla.  

Lämmöntuotanto

Pientaloasujien merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt ovat todennäköisesti peräisin lämpöenergiantuotannosta ja sähkönkulutuksesta. Lämpöenergiantuotannosta aiheutuviin päästöihin voidaan vaikuttaa vaihtamalla fossiiliset polttoaineet (lähinnä öljy) ekologisempiin vaihtoehtoihin, kuten maalämpöön tai pelletteihin. Suoran sähkölämmityksen lisäksi voidaan asentaa ilmalämpöpumppu, joka pienentää lämmitykseen tarvittavan sähkön määrää jopa puoleen. Vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä lämpiävään taloon voidaan asentaa ilma-vesilämpöpumppu. Myös liittyminen kaukolämpöverkkoon on ekologinen vaihtoehto. 

Omakotiliiton kotisivuilla on saatavilla Paastola-laskuri, jonka avulla voi laskea omakotitalon tai rivitalon energiankulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Laskurilla voi myös vertailla erilaisten tekijöiden vaikutusta päästöjen suuruuteen. Vastaavaa laskuria ei vielä ole saatavana kerrostaloille. Edellä mainitulta sivustolta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä pientaloasujille. 

Uuden pientalon rakentamista suunniteltaessa kannattaa energiatehokkuuteen kiinnittää erityistä huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa huomioitu energiatehokkuus maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, mutta energiatehokkuuden lisääminen jälkikäteen on hankalaa ja kallista. Matalaenergiatalon suunnitteluun ja rakentamiseen löytyy vinkkejä energiatehokas koti -sivuilta. Näitä vinkkejä voi myös hyvin soveltaa korjausrakentamiseen soveltuvin osin.

Myös maltillinen lämpötilanlasku huoneistossa auttaa säästämään energiaa. Oleskelutiloille sopivana lämpötilana voidaan pitää 20–22 astetta ja makuuhuoneissa 18–19 astetta.


Sähkönkulutus

Sähkönkulutus ja sähkön hinta kasvavat vuosi vuodelta. Sähkönkulutus kasvua kuitenkin selittää osittain uusiutuvaan energiaan siirtyminen, koska maalämpö- ja ilmalämpöpumppujen sähkönkulutus sisältyy sähkönkulutuksen kokonaistarkasteluun. Toisaalta energiatehokkaat kodinkoneet ja mm. led-valot pienentävät osaltaan sähkönkulutusta. Ilmastonmuutoksen torjumisessa yksi tärkeimpiä tekijöitä onkin saada energian-kulutuksen jatkuva kasvu pysähtymään. Voimme vaikuttaa sähkönkulutukseemme monilla pienillä arkipäiväisillä asioilla ja valinnoilla. Sähkönkulutuksen väheneminen tuntuu myös kukkarossa.

Kotona ja myös työpaikalla voimme vaikuttaa sähkönkulutukseen helposti sulkemalla sähkölaitteet kokonaan, kun emme käytä niitä. Myös niin sanotussa stand by-tilassa laitteet kuluttavat sähköä. Helpoimmin tähän voidaan vaikuttaa ostamalla jatkojohto, jossa on virtapainike. Napsauttamalla jatkojohdon painikkeen kiinni, ei virtaa kulje tietokoneelle, tulostimelle, modeemille, näytölle tai mitä tahansa jatkojohtoon onkaan kytkettynä. Samanlainen jatkojohto voidaan hankkia televisiolle, digiboksille ja stereoille. Kannettava tietokone kuluttaa huomattavasti vähemmän sähköä kuin tavallinen pöytäkone, joka tutkimusten mukaan onkin yksi suurimmista sähkönkuluttajista kotitalouksissa.

Sähkölaitteita ja kylmälaitteita hankkiessamme voimme kiinnittää huomioita laitteiden energiatehokkuuteen energiatehokkuus-luokituksen avulla. Energiatehottomat laitteet eivät nykyään pysy markkinoilla kovin kauaa, koska kuluttajien tietoisuus ja vaatimus-taso ympäristöasioista on kasvanut. Mikäli tietoa energiatehok-kuudesta ei ole saatavilla, sitä kannattaa vaatia tuottajilta ja toimittajilta. Laitteiden energiatehokkuutta voi vertailla Top Ten Suomi -sivustolla. 

Kotona kylmälaitteiden osalta kannattaa huomioida niiden sopiva lämpötila sekä esimerkiksi kylmälaitteilla käydessämme kannattaa välttää turhaa kylmätilan lämpenemistä eli jääkaapin tai pakastimen ovi tulisi sulkea heti. Sama pätee vesihanojenkin kanssa eli hana kannattaa sulkea heti ja turhaa veden juoksuttamista tulisi välttää. Näin säästämme veden lämmitykseen tarvittavaa energiaa sekä puhdasta vettä, joka sekin on arvokas ja ehtyvä luonnonvara.

Myös valaistus on yksi merkittävä sähkönkuluttaja. Siihen voimme vaikuttaa muun muassa käyttämällä valaisimissa energiansäästö-lamppuja, joilla on hehkulamppua parempi hyötysuhde ja ne tuottavat saman valomäärän jopa viidesosalla hehkulampun energiankulutuksesta. Tästä johtuu myös energiansäästölampun pienempi hukkalämmöntuotto ja pienempi energiankulutus. Nykyisin vaihtoehtona on myös LED-valot, jotka ovat pitkäikäisiä ja kuluttavat vähän energiaa. LED-tekniikka kehittyy koko ajan ja onkin ennusteiden mukaan tulevaisuudessa paljon nykyistä yleisemmässä käytössä. Valojen sammuttaminen huoneesta poistuttaessa ja luonnonvalon hyödyntäminen ovat myös hyviä keinoja sähkön säästämiseksi. Lisää tietoa lamppujen valinnasta ja niiden kierrättämisestä saat lampputieto-sivuilta. 

Kotitalouksien sähkönkulutukseen liittyviin asioihin voi tutustua energiateollisuuden koti ja sähkö -sivuilla. 

Parikkalan Valo Oy:n kotisivuilla toimii sähkötohtori-palvelu, jossa voit arvioida sähkölaitteiden energiankulutusta syöttämällä sähkötohtori-palveluun tarvittavat tiedot.

Lisäksi Parikkalan Valo Oy tarjoaa sähkönkäytön neuvontaa

Ruoka ja jätteet

Suosimalla lähellä tuotettua ruokaa kannatamme lähialueen ruuantuottajia ja takaamme toiminnan jatkumisen tulevaisuu-dessakin, mutta lisäksi teemme palveluksen myös ilmastolle. Ruuan tuotantoprosessissa itse alkupään raaka-aineen tuottaminen on vain yksi osa tuotteen elinkaaresta ja päästöjä aiheutuu muun muassa myös ruuan jalostuksesta ja kuljettamisesta. Nykytutkimusten mukaan kuitenkin jalostamisen ja kuljetusten aiheuttama ympäristökuormitus on pieni verrattuna alkupään tuotantoon, mutta vältettyjä päästöjä ne kuitenkin ovat verrattuna esimerkiksi lihan kuljettamiseen Keski-Euroopasta.

Suosimalla luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa tuemme maataloustoimintaa, jossa pyritään suosimaan uusiutuvia energia-lähteitä ja minimoimaan energiankulutusta. Lisäksi luomuruoka tuotetaan ilman kemiallisia lannoite- ja torjunta-aineita ja koti-eläimille annetaan mahdollisuus toteuttaa lajilleen ominaisia käyttäytymistapoja.

Ostimme mitä ruokaa tahansa, yksi tärkeä valintakriteerimme pitää olla pakkauskoko. On tärkeää ostaa sellainen pakkauskoko, jonka saamme hyödynnettyä, josta hukkaa muodostuu mahdollisimman vähän. Nykytietämyksen mukaan elintarvikkeiden pakkausten valmistamisessa aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin pieniä verrattuna pois heitetyn elintarvikkeen aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Pakastamalla tai muuten hyödyntämällä tähteet ja minimoimalla biojätteen määrän autamme ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Kierrätys kunniaan

Laita vanha tavara ja jätteet kiertoon. Jätteiden kierrättäminen on helppoa eikä se vaadi juurikaan ylimääräistä työtä tai ajattelua, kun siihen on tottunut. Helpoin tapa kierrättämiseen on oman astian hankkiminen jokaiselle kerättävälle jätejakeelle. Jos biojätteelle ja sekajätteelle varattujen sankojen lisäksi ei roskakaappiin mahdu muuta, tarvitaan vähän kekseliäisyyttä. Kierrätettävän paperin voi kerätä esimerkiksi valkoiseen paperi-kassiin, jossa paperit voi viskata sellaisenaan paperinkeräyslaatikkoon. Metalleille ja laseille riittää hyvin keräysastiaksi kotona vaikka pieni muovikori, josta ne on helppo kipata kierrätyspaikalla keräysastiaan. Pahvit ja kartongit voi litistää ja taitella pahvilaatikkoon, jonka voi viskata sellaisenaan keräykseen.

Kartonkia ja pahvia Parikkalassa voi toimittaa Särkisalmen jätevedenpuhdistamolla (Puhdistamontie 130) sijaitsevalle hyötyjäteasemalla, joka on avoinna keskiviikkoisin klo 11-18.00 sekä hyötyjätepisteille. Hyötyjätepisteiden ja -aseman  sijainnit löytyvät Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n sivuilta

Taloyhtiöissä keräysastioita voi löytyä omasta roskakatoksestakin, mutta omakotitaloasujien tulee viedä metalli-, lasi- ja paperijätteensä hyötyjätepisteisiin. Sinua lähimpänä sijaitseva hyötyjätepiste löytyy kierrätys-hakupalvelusta.  

Särkisalmen jätevedenpuhdistamolla sijaitsevalle hyötyjäteasemalla vastaanotetaan ongelmajätteitä. Lisäksi sinne voi toimittaa energiajätettä, kuten polttokelpoista puuta, pienrakentajien lajiteltua rakennusjätettä sekä huonekaluja Parikkalan kunnan vahvistaman taksan mukaisesti. Maksutta otetaan vastaan ongelmajätteitä kotitalouksilta ja maatalouksilta, puutarhajätteitä ja hyötyjätteitä (metalli, pakkauslasi ja kartonki). Parikkalan jätevedenpuhdistamon hyötyjäteasemalla palvellaan keskiviikkoisin klo 11-18.00. Sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan Laptuotesäätiön toimesta Kiipolan koululla (Kiipolantie 2) ma-pe klo 10-17.00.

Lisätietoja kierrättämisestä löytyy mm. Parikkalan alueen jäteoppaasta ja biojätteen kompostointioppaasta. Lisäksi muita hyödyllisiä oppaita kierrättämiseen ja jätteiden lajitteluun löytyy Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n sivuilta

Vanhoja tavaroita voi myydä ja ostaa kirpputoreilla tai niitä voi lahjoittaa tai ostaa Parikkalan kierrätyskeskuksesta, joka toimii vanhalla Kiipolan koululla.

Lisää vinkkejä ilmastonmuutoksen torjumiseksi löydät esimerkiksi Motivan Koti ja asuminen -sivustolta.

HINKU_Parikkala_vaaka.png
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021