PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Biotalous-hanke / Biohiili
Palvelut

Mitä on biohiili?

biohiili_i.jpg

Biohiili on paahdettua biomassaa, jolla voidaan korvata kivihiiltä voimalaitoksissa. TEM:n laatiman Ilmasto- ja energiastrategian 2013 yhtenä tavoitteena on kivihiilen voimalaitoskäytön syrjäyttäminen vuoteen 2025 mennessä.  Biohiilessä on korkeampi energiatiheys kuin esimerkiksi hakkeessa, joten sen kuljettaminen pidempiäkin matkoja on kannattavaa. Biohiilen markkinat tulevat tulevaisuudessa olemaan esimerkiksi Keski-Euroopassa mittavat. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan biohiiltä tullaan kuljettamaan Keski-Eurooppaan vesiteitse jopa Pohjois-Amerikasta.

Lisäksi biohiiltä voidaan hyödyntää maataloudessa. Syöttämällä biohiiltä maaperään, voidaan saavuttaa pysyvä hiilinielu ja näin ollen vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Hiilen pysymistä maaperässä tutkitaan, kuten myös siitä muodostuvia hyötyjä maataloudessa. Esimerkiksi sokerijuurikkaalla ja palkokasveilla biohiilen syöttämisellä maaperään on todettu olevan satoa kasvattavaa merkitystä. Kaikissa tutkimuksissa on todettu, että maaperä, johon on syötetty biohiiltä, sitoo vettä paremmin itseensä. Alhaisen pH:n omaavilla maa-alueilla on biohiilen syöttämisellä saatu maaperän pH-luku kasvamaan. Kustannuksiltaan biohiilen hyödyntäminen maataloudessa ei kuitenkaan ole vielä kannattavaa lannoittamiseen verrattuna ja sopivasta levitysmäärästäkään ei ole yksimielistä näkökulmaa.

Biohiiltä voidaan valmistaa eri biomassoista, kuten oljesta, lietteistä ja puusta, mutta yleisimmin biohiilen valmistamiseen hyödynnetään puuraaka-ainetta. Parikkalan kunnan alueella hyödynnetään energiantuotannossa jo nyt paljon puuta. Parikkalan kunnan teettämän uusiutuvan energian kuntakatselmuksen mukaan Parikkalan kunnan alueen lämpöenergiasta puupolttoaineilla tuotetaan lähes 50 %, kun mukaan luetaan myös kaukolämmön hakkeen osuus. Tästä huolimatta Parikkalan kunnan alueella on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan edelleen hyödynnettävissä niin tarjontahalukkuuteen kuin ekologiseen kestävyyteenkin nähden 53 GWh vuosittain energiakäyttöön soveltuvaa puuta.

Biotalous2_pieni_rgb_ako2.jpg
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021