PLA_77197057.jpg
Etusivu / Palvelut / Kehityshankkeet / Biotalous-hanke / Ajankohtaista
Palvelut

Hankkeen loppuraportti

Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hanke on saatettu päätökseen maaliskuun 2015 lopussa.

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa alla olevasta linkistä:

loppuraportti_biotalous_18122014.pdf

 

Seminaariaineistot on ladattavissa alla olevista linkeistä

Anniina Kontiokorven seminaariesitys 

Jani Roiton seminaariesitys 

Veera Roiton seminaariesitys

Biojalostusterminaalin esitys, Novox 

Aune Ritola-Grahnin seminaariesitys

 

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 27.1.2015 klo 12-16 Parikkalassa

Parikkalan kunta on hallinnoinut ja toteuttanut Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hanketta toukokuusta 2013 alkaen. Hankkeen toimenpiteitä viimeistellään parhaillaan ja loppuraportin kirjoittaminen on käynnissä. Hankeaikana on toteutettu useita mielenkiintoisia selvityksiä biokaasun, biohiilen ja energiapuun osalta. Hankkeessa on myös suunniteltu biotalous-alan markkinointia jatkossa.

Hankkeen päärahoittajana on toiminut Etelä-Karjalan liitto 64 % rahoitusosuudella. Parikkalan kunnan omarahoitus on ollut 32 %. Lisäksi hankkeeseen saatiin joukko yksityisrahoittajia: Karjalan Konepaja Oy, Kuljetus Oy Sääminki, Laatokan Lankku Oy, MHY Etelä-Karjala, Parikkalan Osuuspankki ja Parikkalan Valo. Hankkeessa yhteistyökumppanina on toiminut Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hankkeeseen on myös osallistunut laaja joukko paikallisia ja alueellisia yrittäjiä ja yrityksiä. Haluamme kiittää teitä kaikkia panoksestanne biotalouden kehittämiseen Parikkalassa.

Hankkeen loppuseminaari järjestetään tiistaina 27.1.2015 klo 12.00–16.00 Parikkalassa Harjulinnassa (Harjukuja 6, 59100 Parikkala).

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

 

Ajankohtaista

Hankkeelle on haettu jatkoaikaa maaliskuun 2015 loppuun asti. Hankkeessa on käynnissä useita selvitystöitä:

  • Biojalostusterminaalin suunnittelu, Novox Oy
  • Raidekujan ja lastausalueen suunnittelu, VR Track Oy
  • Markkinointisuunnitelma hankkeen toimenpiteille ja tuloksille, Owal Group Oy
  • Vt-14 logistiikka- ja varastointialueen suunnittelu, VR Track Oy

 

Lisäksi hankkeessa toteutetaan koepolttoa kuivatulla hakkeella Parikkalan lämpölaitoksella.  

Hankkeen loppuseminaari järjestetään tammikuussa 2015. Loppuseminaarista tiedotetaan näillä sivuilla sekä alueella ilmestyvissä lehdissä.   

Hankkeen projektipäällikön työsuhde päättyy 31.12.2014. Tämän jälkeen yhteydenotot hankkeeseen liittyen ensisijaisesti vastuulliseen viranhaltijaan elinkeinojohtaja Aune-Ritola-Grahniin ja yritysneuvoja Taina Tolkkiin. Yhteystiedot löydät täältä.

 

 

Toteutetut projektityöt

Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hankkeessa toteutettiin kaksi projektityötä, jotka valmistuivat elokuussa 2014. Alla on kuvattuna tiiviisti projektitöiden tulokset. Linkit projektitöihin löytyvät tämän sivun lopusta. 

Projektityöntekijä Veera Europaeus tarkasteli työssään biohiililaitoksen toimintaedellytyksiä Parikkalassa ja toiminnan kannattavuutta. Työssä selvitettiin myös puubiomassan saatavuutta alueella, jonka perusteella Parikkalaan voitaisiin perustaa 70 000 – 100 000 tonnia biohiiltä vuodessa tuottava laitos. Tätä pienemmässä kokoluokassa biohiilen tuotantokustannus kasvaa merkittävästi.

Kannattavuutta työssä tarkasteltiin biohiilen tuotantokustannusten ja kivihiilivoimalaitosten maksukyvyn perusteella. Kivihiilivoimalaitosten maksukyky määräytyy tällä hetkellä kivihiilen ja päästöoikeuden hinnan mukaan. Näillä reunaehdoilla biohiilen tuotantoa ei voida pitää kannattavana, koska tuotantokustannukset ylittävät maksukyvyn. Biohiili olisi kivihiilen korvaajana erinomainen polttoaine, koska se vastaa ominaisuuksiltaan ja lämpöarvoltaan kivihiiltä, mutta on uusiutuvaa energiaa. Teoreettinen käyttöpotentiaali biohiilelle on valtava, mutta biohiilen käytön yleistymiselle ja tuotannon kannattavuudelle vaadittaisiin tukimekanismeja tai päästöoikeuden hinnan merkittävää nousua.

Biohiililaitoksen puunhankintaketjut ulottuisivat Parikkalan lisäksi myös muualle Etelä-Karjalaan, Pohjois-Karjalan eteläosiin ja Etelä-Savoon. Biohiililaitoksen työllistävä vaikutus olisi kaikkiaan noin 100 henkilötyövuotta ja laitoksen merkitys aluetaloudelle olisi suuri. 

Alla olevasta kuvasta nähdään biohiilen tuotanotokustannusten ja kivihiilivoimalaistosten maksukyvyn epäsuhta (Lähde: Veera Europaeus, Biohiilen tuotannon toimintaedellytykset Parikkalassa).

kuvaaja_kannattavuus.jpg 

Projektityöntekijä Jani Roitto toteutti projektityön puuhakkeen käsittely- ja poltto-ominaisuuksien parantamisesta. Selvityksessä perehdyttiin hakkeen tuottamis- ja kuivaustapoihin sekä seulontaan. Hakkeen kuivaamisen osalta tarkasteltiin luonnonkuivauksen lisäksi myös koneellista kuivaamista. Energiateknisestä näkökulmasta tarkasteltuna hakkeen koneellinen kuivaaminen on kannattavaa niin tuottajan kuin kuluttajan näkökulmasta.

Kuivattu hake soveltuu erityisesti pieniin lämpölaitoksiin ja omakotitalojen hakelämmitykseen. Kuiva hake on tasalaatuisempaa ja hakelämmityksen huoltovarmuus kasvaa samassa suhteessa. Työssä vertailtiin myös kuivatun ja seulotun hakkeen ominaisuuksia muihin polttoaineisiin verrattuna. Kuivattu hake on käytettävyydeltään perinteisen hakkeen ja pelletin välimaastossa, mutta hinnaltaan pellettiä halvempaa.

Alla olevassa kuvassa on esitetty priimatun hakkeen sijoittuminen muihin polttoaineisiin verrattuna, kun tarkastellaan polttoaineita hinnan ja käytettävyyden perusteella (Lähde: Jani Roitto, Puuhakkeen käsittely- ja poltto-ominaisuuksien perantaminen). 


kuvaaja_priimattu hake.jpg

Projekityöt löytyvät kokonaisuudessaan ala olevista linkeistä:

Veera Europaeus - Biohiilen tuotannon toimintaedellytykset Parikkalassa

Jani Roitto - Puuhakkeen käsittely- ja poltto-ominaisuuksien parantaminen

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021