Etusivu / Palvelut
Palvelut
 • A

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.

  • Asiointiliikenne

   Asiointiliikenne on kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä, joka toteutetaan tilatakseilla sekä pikkubussilla.

  • Asuntohakemus

   Vuokra-asunnon hakeminen

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

  • Aumausilmoitus

   Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tulee tehdä valvontailmoitus.

 • E

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Eläinlääkäripalvelut

   Parikkalan kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristötoimi.

  • Eläinlääkäripäivystys

   Parikkalan kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

  • Eläinsuojelu

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Varhaiskasvatuksessa tapahtuva erityinen tuki toteutetaan siinä varhaiskasvatusryhmässä, johon lapsi on sijoitettu.

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

  • Esiopetus

   Esiopetusta annetaan Parikkalassa Kirjolan koululla ja Saaren koululla sekä päiväkoti Laulujoutsenessa.

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret.

 • I

 • J

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

  • Jäteasema

   Parikkalassa on Särkisalmella Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ylläpitämä jäteasema.

  • Jätehuollon neuvonta

   Jäteneuvonta

  • Jätehuolto

   Kotitalouksien jätehuoltopalvelut: jätteenkuljetukset ja jätteiden vastaanottopalvelut

  • Jätteenkuljetus

   Kotitalouksien kuiva- ja biojätteiden kuljetukset, hyötyjätteiden kuljetukset taloyhtiöiltä, haja-asutusalueen aluekeräyspisteet

 • K

  • Kaavoituskatsaus

   Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

  • Kansalaisopisto

   Parikkalan kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille.

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa opetusta kunnan kaikille ikäryhmille.

  • Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

   Yleisellä alueella tapahtuvaan tilapäiseen tapahtumaan, rakennustyöhön tai muuhun käyttöön on haettava lupaa Parikkalan kunnalta.

  • Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito

   Kunta hoitaa asemakaava-alueen katujen, puistojen ja yleisten alueiden, sekä kiinteistöjen kunnossapidon.

  • Kaukolämpö

   Kaukolämmön myynti ja tuottaminen on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Adven Oy:lle. Lisätietoja: Adven Oy

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisterissä on tiedot mm. tiloista, tonteista ja yleisistä maa-alueista. Koko kunnassa rekisterin ylläpidosta vastaa maanmittauslaitos.

  • Kirjastopalvelut

   Parikkalan kirjastopalvelut edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon, oppimiseen, sivistykseen ja lukukokemuksien iloon.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

  • Koulukuljetus

   Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Parikkalan kunta jakaa avustuksia paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen ja erilaisten kulttuuriharrastusten edistämiseksi

  • Kulttuuripalvelut

   Parikkalan kunnan kulttuuripalvelujen tärkeänä tehtävänä on vaalia kotiseutuperinnettä sekä tukea ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Parikkalassa on 4 hoitopaikkaa 0-6 -vuotiaille

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Päivähoitoa tarvitsevat lapset pääsevät Parikkalassa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

  • Kunnan kuulutukset ja ilmoitukset

   Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa jos tarvitset, niin voit tiedustella sitä kunnan asuntopalveluista.

  • Kunnan vuokrattavat tilat

   Parikkalan kunnan vuokrattavissa olevat tilat kokouksiin, juhliin, saunomiseen, majoitukseen, koulutukseen ja liikuntaan.

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

  • Kymppiluokka (lisäopetus)

   10-luokka (lisäopetus)

 • L

  • Laskut

   Parikkalan kunta vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja.

  • Leikkipuistot

   Parikkalan kymmenkunta leikkipuistoa tarjoavat puistojen peruspalveluita lapsille ja toimivat samalla myös sosiaalisina kohtaamispaikkoina aikuisille.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat hakea kunnalta avustusta toimintaansa.

  • Liikuntapalvelut

   Liikuntapalvelut tarjoaa eri ikäisille monipuolista ohjattua toimintaa ja järjestää liikuntatapahtumia koko kunnan alueella.

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Täytä ja tulosta hakemuslomake ja toimita se tekniseen tomistoon tai kunnan neuvontaan.

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Parikkassa saat ympäristöystävällistä ja helppoa vesihuoltoa liittymällä vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi.

  • Lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikkö palvelee Etelä-Karjalan pohjoispään kuntien ja Savonlinnan itäpään alueella.

  • Lomituspalvelut

   Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

  • Lukiokoulutus

   Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön.

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

  • Löytöeläinpalvelut

   Parikkalassa löytöeläinpalvelut hoitaa Löytöeläinkoti Kaskivaara

 • M

  • Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

   Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitset erillisen luvan.

  • Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

   Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä.

  • Maastoliikennelain mukainen lupa

   Moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan toistuvaan tai pysyvään harjoitteluun ja kilpailuihin maastossa tarvitaan lupa.

  • Maisematyölupa

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Matkailuneuvonta

   Matkailuneuvontaa saat paikallisista yrityksistä ja sähköisessä muodossa omilta verkkosivuiltaan.

  • Matonpesupaikat

   Kesäistä matonpesuperinnettä voit toteuttaa Parikkalan kunnan ylläpitämillä matonpesupaikoilla.

  • Museopalvelut

   Parikkalassa voit mennä museoon ja tutustua monenlaiseen historiaan.

 • N

  • Nuorisotilat

   Parikkalassa on nuorisolle tilaa, missä on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyöllä tuetaan nuoren kasvua ja kehitystä nuorisolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Kunta myöntää avustusta paikallisen nuorisoyhdistyksen (kulttuuriyhdistyksen ja liikuntayhdistyksen) yleisen toiminnan tukemiseen.

  • Nuorten toimikunta

   Parikkalan kunnassa on nuorten toimikunta, joka toimii nuorten vaikuttamiskanavana kunnallisessa päätöksenteossa.

 • O

  • Omakotitontit

   Parikkalan kunta myy ja vuokraa omakotitontteja

  • Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

   Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät.

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

 • P

 • R

 • S

 • T

 • U

  • Uimarannat

   Uimarantoja on useita eri puolilla kuntaa.

 • V

  • Vapaa-aikapalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa kuntalaisille ja matkailijoille liikuntapalveluita, kulttuuria ja museoita sekä nuorille suunnattua toimintaa.

  • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

   Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Parikkalassa vuorohoitoa on Päiväkoti Satakielessä

  • Vesihuolto haja-asutusalueella

   Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely ovat oltava Parikkalan ympäristönsuojelumääräysten mukaiset.

  • Vesiliikennelain mukainen lupa

   Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

  • Vesilupa

   Vesistön vähäiseenkin muuttamiseen voit tarvita vesilain mukaisen luvan. Neuvoa asiassa kannattaa kysyä ympäristöviranomaiselta.

  • Väestönsuojelu

   Parikkalassa väestönsuojelusta vastaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

 • Y

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2019