Etusivu / Palvelut
Palvelut
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

 • Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

 • Asioinnin tukipalvelut

  • Laskut

   Parikkalan kunta vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja.

 • Asuminen

  • Asuntohakemus

   Vuokra-asunnon hakeminen

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

  • Kaukolämpö

   Kaukolämmön myynti ja tuottaminen on siirtynyt 1.1.2018 alkaen Adven Oy:lle. Lisätietoja: Adven Oy

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

 • Elinkeinot

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

 • Elintarviketuotanto

  • Lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikkö palvelee Etelä-Karjalan pohjoispään kuntien ja Savonlinnan itäpään alueella.

  • Lomituspalvelut

   Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Eläinlääkäripalvelut

   Parikkalan kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristötoimi.

  • Eläinlääkäripäivystys

   Parikkalan kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

  • Eläinsuojelu

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Löytöeläinpalvelut

   Parikkalassa löytöeläinpalvelut hoitaa Löytöeläinkoti Kaskivaara

 • Esiopetus

 • Joukkoliikenne

  • Asiointiliikenne

   Asiointiliikenne on kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä, joka toteutetaan tilatakseilla sekä pikkubussilla.

  • Koulukuljetus

   Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

 • Jätehuolto

  • Jäteasema

   Parikkalassa on Särkisalmella Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ylläpitämä jäteasema.

  • Jätehuollon neuvonta

   Jäteneuvonta

  • Jätehuolto

   Kotitalouksien jätehuoltopalvelut: jätteenkuljetukset ja jätteiden vastaanottopalvelut

  • Jätteenkuljetus

   Kotitalouksien kuiva- ja biojätteiden kuljetukset, hyötyjätteiden kuljetukset taloyhtiöiltä, haja-asutusalueen aluekeräyspisteet

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

  • Nuorten toimikunta

   Parikkalan kunnassa on nuorten toimikunta, joka toimii nuorten vaikuttamiskanavana kunnallisessa päätöksenteossa.

 • Kiinteistöt

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisterissä on tiedot mm. tiloista, tonteista ja yleisistä maa-alueista. Koko kunnassa rekisterin ylläpidosta vastaa maanmittauslaitos.

  • Tontin lohkominen asemakaava-alueella

   Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla.

 • Kirjastot

  • Kirjastopalvelut

   Parikkalan kirjastopalvelut edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon, oppimiseen, sivistykseen ja lukukokemuksien iloon.

 • Korjaus- ja energia-avustukset

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

 • Korkeakoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

  • Lukiokoulutus

   Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

  • Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

   Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

 • Kulttuuri

 • Lasten päivähoito

 • Liikenne

  • Liikenneturvallisuus

   Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

 • Liikenneturvallisuus ja liikennesäännöt tieliikenteessä

  • Liikenneturvallisuus

   Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

 • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Leikkipuistot

   Parikkalan kymmenkunta leikkipuistoa tarjoavat puistojen peruspalveluita lapsille ja toimivat samalla myös sosiaalisina kohtaamispaikkoina aikuisille.

  • Liikuntapalvelut

   Liikuntapalvelut tarjoaa eri ikäisille monipuolista ohjattua toimintaa ja järjestää liikuntatapahtumia koko kunnan alueella.

  • Uimarannat

   Uimarantoja on useita eri puolilla kuntaa.

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Parikkalan kymmenkunta leikkipuistoa tarjoavat puistojen peruspalveluita lapsille ja toimivat samalla myös sosiaalisina kohtaamispaikkoina aikuisille.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat hakea kunnalta avustusta toimintaansa.

  • Liikuntapalvelut

   Liikuntapalvelut tarjoaa eri ikäisille monipuolista ohjattua toimintaa ja järjestää liikuntatapahtumia koko kunnan alueella.

  • Tapahtumakalenteri

   Tapahtumakalenterista näet ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Parikkalassa.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

  • Lukiokoulutus

   Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön.

  • Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

   Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

 • Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet

  • Eläinsuojelu

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Löytöeläinpalvelut

   Parikkalassa löytöeläinpalvelut hoitaa Löytöeläinkoti Kaskivaara

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

 • Matkailu

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Matkailuneuvonta

   Matkailuneuvontaa saat paikallisista yrityksistä ja sähköisessä muodossa omilta verkkosivuiltaan.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Parikkalassa voit mennä museoon ja tutustua monenlaiseen historiaan.

 • Omistusasuminen

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Palotarkastus

   Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Parikkalassa hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos

 • Perusopetus

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

  • Koulukuljetus

   Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

  • Kymppiluokka (lisäopetus)

   10-luokka (lisäopetus)

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

  • Perusopetus

   Parikkalassa toimii kaksi laadukasta perusopetusta antavaa koulua.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

 • Rakennusperintö ja kulttuuriympäristöt

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

 • Rakentaminen

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

  • Maisematyölupa

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitset purkamisluvan. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset rakennusluvan tai muun viranomaisen hyväksynnän. Parikkalassa palvelusta vastaa rakennusvalvonta.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

  • Toimenpideilmoitus

   Toimenpideilmoituksella korvaat joissain tilanteissa rakennus- tai toimenpideluvan. Tästä määrätään rakennusjärjestyksessä.

  • Toimenpidelupa

   Hae rakennusluvan sijasta toimenpidelupaa sellaisiin rakennelmiin, joissa kaikilta osin ei edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

 • Ravinto

  • Ruoka- ja puhtauspalvelut

   Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita palveluja taloudellisesti, tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja joustavasti.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret.

 • Taiteet

 • Tienpito

 • Tilaisuuksien järjestäminen

  • Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

   Toiminnanharjoittajana on sinun tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Eläinsuojelu

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa eläinten pitopaikkailmoituksia Etelä-Karjalan kuntien alueelta.

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa ilmoituksia eläintenpidosta Etelä-Karjalan kuntien alueella.

  • Maisematyölupa

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitset purkamisluvan. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset rakennusluvan tai muun viranomaisen hyväksynnän. Parikkalassa palvelusta vastaa rakennusvalvonta.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

 • Toimitilat

  • Kunnan vuokrattavat tilat

   Parikkalan kunnan vuokrattavissa olevat tilat kokouksiin, juhliin, saunomiseen, majoitukseen, koulutukseen ja liikuntaan.

 • Tuotantoeläimet

  • Eläinsuojelu

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa eläinten pitopaikkailmoituksia Etelä-Karjalan kuntien alueelta.

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa ilmoituksia eläintenpidosta Etelä-Karjalan kuntien alueella.

  • Lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikkö palvelee Etelä-Karjalan pohjoispään kuntien ja Savonlinnan itäpään alueella.

  • Lomituspalvelut

   Lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikön alueeseen kuuluvat Enonkoski, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Savonlinnan itäinen alue.

  • Löytöeläinpalvelut

   Parikkalassa löytöeläinpalvelut hoitaa Löytöeläinkoti Kaskivaara

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Parikkalan kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille.

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa opetusta kunnan kaikille ikäryhmille.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Kulttuuripalvelut

   Parikkalan kunnan kulttuuripalvelujen tärkeänä tehtävänä on vaalia kotiseutuperinnettä sekä tukea ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa.

  • Matkailuneuvonta

   Matkailuneuvontaa saat paikallisista yrityksistä ja sähköisessä muodossa omilta verkkosivuiltaan.

  • Nuorisotilat

   Parikkalassa on nuorisolle tilaa, missä on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyöllä tuetaan nuoren kasvua ja kehitystä nuorisolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Kunta myöntää avustusta paikallisen nuorisoyhdistyksen (kulttuuriyhdistyksen ja liikuntayhdistyksen) yleisen toiminnan tukemiseen.

  • Tapahtumakalenteri

   Tapahtumakalenterista näet ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Parikkalassa.

  • Toiminta- ja kohdeavustukset kylätoimintaan

   Parikkalassa toimivat yhdistykset ja seurat voivat hakea toimintaansa avustusta.

  • Uimarannat

   Uimarantoja on useita eri puolilla kuntaa.

  • Vapaa-aikapalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa kuntalaisille ja matkailijoille liikuntapalveluita, kulttuuria ja museoita sekä nuorille suunnattua toimintaa.

 • Vesihuolto

 • Viestintä

 • Vuokra-asuminen

  • Asuntohakemus

   Vuokra-asunnon hakeminen

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa jos tarvitset, niin voit tiedustella sitä kunnan asuntopalveluista.

 • Ympäristö

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

 • Ympäristön- ja luonnonsuojelu

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

  • Matonpesupaikat

   Kesäistä matonpesuperinnettä voit toteuttaa Parikkalan kunnan ylläpitämillä matonpesupaikoilla.

  • Vesilupa

   Vesistön vähäiseenkin muuttamiseen voit tarvita vesilain mukaisen luvan. Neuvoa asiassa kannattaa kysyä ympäristöviranomaiselta.

 • Yrityksen perustaminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Yritysyhteistyö ja verkostoituminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020