Etusivu / Palvelut
PTV testit
Palvelut
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

  • Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

   Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

   Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirjolan ja Saaren

   koulun esiopetusryhmien yhteydessä.

  • Perusopetuksen kerhotoiminta

   Parikkalassa Kirjolan ja Saaren kouluissa ylläpidetään kerhotoimintaa.

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät.

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

   Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

 • Arkistot

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

   Aineisto- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

   Aineisto- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

 • Asuminen

  • Asuntohakemus

   Vuokra-asunnon hakeminen

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

  • Kaukolämpö

   Kaukolämpöa saa sitä tuottavista Parikkalan laitoksista.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

  • Nuohous

   Nuohouksen järjestäminen Etelä-Karjalan alueella

 • Elinkeinot

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

 • Elintarviketuotanto

  • Lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikkö palvelee Etelä-Karjalan pohjoispään kuntien ja Savonlinnan itäpään alueella.

 • Eläinlääkäripalvelut

  • Eläinlääkäripalvelut

   Peruseläinlääkäripalvelua saa kunnalta arkipäivisin virka-aikana ja kiireellistä eläinlääkäriapua kaikkina vuorokaudenaikoina.

   Parikkalan kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristötoimi.

  • Eläinlääkäripäivystys

   Virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkintäapua saa kunnan eläinlääkäripäivystyksestä.

   Parikkalan kunnan alueella toiminnasta vastaa Imatran seudun ympäristöviranomainen.

  • Eläinsuojelu

   Kaltoinkohdellusta eläimestä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Parikkalassa löytöeläinpalvelun järjestää Imatran seudun ympäristötoimi

 • Esiopetus

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää.

   Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

   Esiopetusta annetaan Parikkalassa Kirjolan koululla ja Saaren koululla sekä päiväkoti Laulujoutsenessa.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa.

   Esiopetusta annetaan Kirjolan koululla ja Saaren koululla sekä päiväkoti Laulujoutsenessa.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

 • Joukkoliikenne

  • Asiointiliikenne

   Asiointiliikenne on kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä, joka toteutetaan tilatakseilla sekä pikkubussilla.

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

 • Jätehuolto

  • Jäteasema

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Parikkalassa on Särkisalmella Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ylläpitämä jäteasema.

  • Jätehuollon neuvonta

   Kunta ja kunnan jätelaitos neuvovat yhdyskuntajätteiden käsittelyssä.

   Parikkalassa jätehuollon neuvontaa antaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

  • Jätehuollon neuvonta

   Kunta ja kunnan jätelaitos neuvovat yhdyskuntajätteiden käsittelyssä.

   Jäteneuvonta

  • Jätehuolto

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Parikkalan kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy.

  • Jätehuolto

   Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti.

   Kotitalouksien jätehuoltopalvelut: jätteenkuljetukset ja jätteiden vastaanottopalvelut

  • Jätteenkuljetus

   Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen.

   Kotitalouksien kuiva- ja biojätteiden kuljetukset, hyötyjätteiden kuljetukset taloyhtiöiltä, haja-asutusalueen aluekeräyspisteet

 • Kansalaisvaikuttaminen

  • Kuntalaisaloite

   Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

  • Nuorten toimikunta

   Parikkalan kunnassa on nuorten toimikunta, joka toimii nuorten vaikuttamiskanavana kunnallisessa päätöksenteossa.

 • Kiinteistöt

  • Kiinteistörekisteri

   Kiinteistörekisterissä on tiedot mm. tiloista, tonteista ja yleisistä maa-alueista. Koko kunnassa rekisterin ylläpidosta vastaa maanmittauslaitos.

  • Tontin lohkominen asemakaava-alueella

   Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat.

   Asemakaava-alueella rakennuspaikat erotetaan kaavan mukaisiksi tonteiksi lohkomalla.

 • Kirjastot

  • Kirjastopalvelut

   Kirjasto toimii jokaisessa kunnassa. Lainata voit kirjastokortilla. Voit käyttää myös kirjastojen yhteisiä ja valtakunnallisia verkkopalveluja.

   Parikkalan kirjastopalvelut edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon, oppimiseen, sivistykseen ja lukukokemuksien iloon.

 • Korjaus- ja energia-avustukset

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

  • Energia-avustukset

   Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hoitaa energia-avustusten myöntämisen.

  • Korjausavustukset

   ARA (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) hoitaa korjausavustusten myöntämisen.

 • Korkeakoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön.

 • Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut

  • Esiopetuksen oppilashuolto

   Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää.

   Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

   Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

 • Kulttuuri

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Yhdistykset, säätiöt, laitokset ja muut yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

   Parikkalan kunta jakaa avustuksia paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen ja erilaisten kulttuuriharrastusten edistämiseksi

  • Kulttuuripalvelut

   Parikkalan kunnan kulttuuripalvelujen tärkeänä tehtävänä on vaalia kotiseutuperinnettä sekä tukea ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa.

  • Tapahtumakalenteri

   Tapahtumakalenterista näet ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Parikkalassa.

 • Lasten päivähoito

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta.

   Varhaiskasvatuksessa tapahtuva erityinen tuki toteutetaan siinä varhaiskasvatusryhmässä, johon lapsi on sijoitettu.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta.

   Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Parikkalassa on 4 hoitopaikkaa 0-6 -vuotiaille

  • Kunnallinen päiväkotihoito

   Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

   Päivähoitoa tarvitsevat lapset pääsevät Parikkalassa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa.

   Esiopetusta annetaan Kirjolan koululla ja Saaren koululla sekä päiväkoti Laulujoutsenessa.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

  • Varhaiskasvatuksen vuorohoito

   Vanhemmat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan.

   Parikkalassa vuorohoitoa on Päiväkoti Satakielessä

 • Liiketoiminnan kehittäminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistot tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Parikkalan kymmenkunta leikkipuistoa tarjoavat puistojen peruspalveluita lapsille ja toimivat samalla myös sosiaalisina kohtaamispaikkoina aikuisille.

  • Liikuntapalvelut

   Liikuntapalvelut tarjoaa eri ikäisille monipuolista ohjattua toimintaa ja järjestää liikuntatapahtumia koko kunnan alueella.

  • Uimarannat

   Uimarantoja on useita eri puolilla kuntaa.

 • Liikunta ja urheilu

  • Leikkipuistot

   Kunnan leikkipuistot tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.

   Parikkalan kymmenkunta leikkipuistoa tarjoavat puistojen peruspalveluita lapsille ja toimivat samalla myös sosiaalisina kohtaamispaikkoina aikuisille.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Liikuntajärjestöt voivat hakea avustuksia toimintaansa kunnalta, jonka alueella toimivat.

   Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat hakea kunnalta avustusta toimintaansa.

  • Liikuntapalvelut

   Liikuntapalvelut tarjoaa eri ikäisille monipuolista ohjattua toimintaa ja järjestää liikuntatapahtumia koko kunnan alueella.

  • Tapahtumakalenteri

   Tapahtumakalenterista näet ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Parikkalassa.

 • Lukiokoulutus

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Lukiolaisilla on oikeus opinto-ohjaukseen, joka tukee opiskelijaa ja auttaa valmistautumaan lukion jälkeisiin opintoihin ja työelämään.

   Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

  • Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

   Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

   Opiskelijahuolto on opiskelijan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki oppilaitosyhteisössä työskentelevät.

  • Lukiokoulutus

   Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

   Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

 • Luonnonvaraiset kasvit ja eläimet

  • Eläinsuojelu

   Kaltoinkohdellusta eläimestä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Parikkalassa löytöeläinpalvelun järjestää Imatran seudun ympäristötoimi

 • Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

  • Eläinsuojelu

   Kaltoinkohdellusta eläimestä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

   Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.

  • Kaavoituskatsaus

   Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

  • Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

   Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä.

  • Omakotitontit

   Parikkalan kunta myy ja vuokraa omakotitontteja

  • Rajankäynti asemakaava-alueella

   Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin.

   Rakennusluvassa määrätään rakennusvalvontamittaukset, eli rakennuksen maastoon merkintä ja sijaintikatselmus.

  • Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

   Parikkalan kunnan alueen vesistöjen alueille on laadittu rantayleiskaavat ja rantakaavat.

  • Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

   Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

   Rakentamista varten tontille tulee merkitä korkeusasema ja rakennusluvan mukaisten rakennusten kulmien paikat.

  • Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

   Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.

 • Matkailu

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Matkailuneuvonta

   Matkailuneuvontaa saat paikallisista yrityksistä ja sähköisessä muodossa omilta verkkosivuiltaan.

 • Museot

  • Museopalvelut

   Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

   Parikkalassa voit mennä museoon ja tutustua monenlaiseen historiaan.

 • Omistusasuminen

 • Palo- ja pelastustoiminta

  • Nuohous

   Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti.

   Parikkalassa nuohotaan piirinuohousjärjestelmän avulla.

  • Palotarkastus

   Palotarkastuksia tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja.

   Lakisääteisen palotarkastustoiminnan Parikkalassa hoitaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos

  • Pelastustoiminta

   Kunnat vastaavat pelastustoimesta. Pelastusalueeseen kuuluvilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.

   Palvelun tarkoituksena on kuntalaisten turvallisuuden varmistaminen normaali- ja poikkeusoloissa.

  • Sopimuspalokunta

   Pelastustoimen alue voi pelastuslain mukaan käyttää apunaan sopimuspalokuntia.

   Sopimuspalokuntia (VPK) Parikkalan kunnan alueella on neljä.

 • Perusopetus

  • Joustava perusopetus (JOPO)

   Joustavan perusopetuksen (JOPO) tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

   Joustavan perusopetuksen tarkoituksena on tukea yläkoulun oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta.

  • Koulukuljetus

   Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

   Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus järjestetään perusopetuslain ja kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

  • Kymppiluokka (lisäopetus)

   Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

   10-luokka (lisäopetus)

  • Oppilaanohjaus

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

   Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

  • Perusopetus

   Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

   Parikkalassa toimii kaksi laadukasta perusopetusta antavaa koulua.

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

  • Yksilöllistetty oppimäärä

   Oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos opiskelijalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

   Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti.

 • Rakennusperintö ja kulttuuriympäristöt

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

 • Rakentaminen

  • Korkotukilainat

   Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan.

   Korkotukilainoja myönnetään vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen ja perusparantamiseen, vuokra-asunnon tai vuokratalon hankintaan,...

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitset purkamisluvan. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset rakennusluvan tai muun viranomaisen hyväksynnän. Parikkalassa palvelusta vastaa rakennusvalvonta.

  • Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

   Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

  • Toimenpideilmoitus

   Toimenpideilmoituksella korvaat joissain tilanteissa rakennus- tai toimenpideluvan. Tästä määrätään rakennusjärjestyksessä.

  • Toimenpidelupa

   Hae rakennusluvan sijasta toimenpidelupaa sellaisiin rakennelmiin, joissa kaikilta osin ei edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

 • Ravinto

  • Ruoka- ja puhtauspalvelut

   Ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita palveluja taloudellisesti, tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja joustavasti.

 • Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut

  • Etsivä nuorisotyö

   Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

   Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret.

 • Taiteet

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Yhdistykset, säätiöt, laitokset ja muut yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

   Parikkalan kunta jakaa avustuksia paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen ja erilaisten kulttuuriharrastusten edistämiseksi

 • Tienpito

  • Katujen, yleisten alueiden ja kiinteistöjen kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

   Kunta hoitaa asemakaava-alueen katujen, puistojen ja yleisten alueiden, sekä kiinteistöjen kunnossapidon.

  • Yksityistieavustukset

   Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

   Kunnalta voit anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

 • Tilaisuuksien järjestäminen

  • Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

   Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

   Toiminnanharjoittajana on sinun tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

  • Eläinsuojelu

   Kaltoinkohdellusta eläimestä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta eläintenpitopaikasta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan, mehiläisten, kimalaisten sekä turkis-, kameli- ja hirvieläinten pitopaikat on rekisteröitävä.

  • Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta eläintenpitopaikasta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa eläinten pitopaikkailmoituksia Etelä-Karjalan kuntien alueelta.

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Tiettyjen eläinlajien (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkis-, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta.

  • Ilmoitus eläintenpidosta

   Tiettyjen eläinlajien (mm. naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin.

   Etelä-Karjalan maaseututoimi vastaanottaa ilmoituksia eläintenpidosta Etelä-Karjalan kuntien alueella.

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

   Asemakaava- ja rakennuskieltoalueella maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitset purkamisluvan. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupapalvelut

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitset rakennusluvan tai muun viranomaisen hyväksynnän. Parikkalassa palvelusta vastaa rakennusvalvonta.

  • Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

   Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

 • Toimitilat

  • Kunnan vuokrattavat tilat

   Parikkalan kunnan vuokrattavissa olevat tilat kokouksiin, juhliin, saunomiseen, majoitukseen, koulutukseen ja liikuntaan.

 • Tuotantoeläimet

  • Eläinsuojelu

   Kaltoinkohdellusta eläimestä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

   Kun epäilet, että eläinsuojelulakia rikotaan, tulee sinun tehdä ilmoitus alueen valvontaeläinlääkärille, eläinlääkärille tai poliisille.

  • Lomituspalvelut

   Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua.

   Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen Parikkalan paikallisyksikkö palvelee Etelä-Karjalan pohjoispään kuntien ja Savonlinnan itäpään alueella.

  • Löytöeläinpalvelut

   Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- ja harrastuseläimen voi toimittaa kunnalle tilapäiseen hoitoon.

   Parikkalassa löytöeläinpalvelun järjestää Imatran seudun ympäristötoimi

 • Tuote- ja palvelukehitys

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Turvallisuus

 • Vapaa sivistystyö ja taidekasvatus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopistot ovat avoimia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

   Parikkalan kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille.

  • Kulttuuripalvelut

   Parikkalan kunnan kulttuuripalvelujen tärkeänä tehtävänä on vaalia kotiseutuperinnettä sekä tukea ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.

   Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta.

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Kulttuuripalvelut

   Parikkalan kunnan kulttuuripalvelujen tärkeänä tehtävänä on vaalia kotiseutuperinnettä sekä tukea ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa.

  • Matkailuneuvonta

   Matkailuneuvontaa saat paikallisista yrityksistä ja sähköisessä muodossa omilta verkkosivuiltaan.

  • Nuorisotilat

   Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

   Parikkalassa on nuorisolle tilaa, missä on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

  • Nuorisotyö

   Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

   Kunnan nuorisotyöllä tuetaan nuoren kasvua ja kehitystä nuorisolain asettamien tavoitteiden mukaisesti.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

   Kunta myöntää avustusta paikallisen nuorisoyhdistyksen (kulttuuriyhdistyksen ja liikuntayhdistyksen) yleisen toiminnan tukemiseen.

  • Tapahtumakalenteri

   Tapahtumakalenterista näet ajankohtaiset ja tulevat tapahtumat Parikkalassa.

  • Toiminta- ja kohdeavustukset kylätoimintaan

   Parikkalassa toimivat yhdistykset ja seurat voivat hakea toimintaansa avustusta.

  • Uimarannat

   Uimarantoja on useita eri puolilla kuntaa.

  • Vapaa-aikapalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa kuntalaisille ja matkailijoille liikuntapalveluita, kulttuuria ja museoita sekä nuorille suunnattua toimintaa.

 • Vesihuolto

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

   Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

  • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

   Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

  • Vesihuolto

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

   Parikkassa saat ympäristöystävällistä ja helppoa vesihuoltoa liittymällä vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi.

  • Vesihuolto haja-asutusalueella

   Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin.

   Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely ovat oltava Parikkalan ympäristönsuojelumääräysten mukaiset.

 • Viestintä

 • Vuokra-asuminen

  • Asuntohakemus

   Vuokra-asunnon hakeminen

  • Asuntopalvelut

   Asuntopalveluihin luetaan mm. kunnan omistamien asuntojen vuokraus, korjaus- ja energia-avustukset, arava- ja korkotukilainat sekä palveluasunnot.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat asunnot ovat useimmiten valtion tukemia vuokra-asuntoja.

   Vuokra-asuntoa jos tarvitset, niin voit tiedustella sitä kunnan asuntopalveluista.

 • Väestönsuojelu

  • Väestönsuojelu

   Ihmisiä ja omaisuutta suojataan poikkeusoloissa väestönsuojelun keinoin.

   Parikkalassa väestönsuojelusta vastaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

 • Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

  • Laskut

   Parikkalan kunta vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja.

 • Ympäristö

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

 • Ympäristöilmoitukset ja luvat

  • Aumausilmoitus

   Aumasta eli lannan patteroinnista maakuoppaan pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

   Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tulee tehdä valvontailmoitus.

  • Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

   Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta.

   Yleisellä alueella tapahtuvaan tilapäiseen tapahtumaan, rakennustyöhön tai muuhun käyttöön on haettava lupaa Parikkalan kunnalta.

  • Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

   Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa kunnalta.

   Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitset erillisen luvan.

  • Maastoliikennelain mukainen lupa

   Jos maastossa järjestetään luonnolle, asutukselle ja virkistäytymiselle haittaa aiheuttavia tapahtumia, sille on haettava kunnan lupa.

   Moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan toistuvaan tai pysyvään harjoitteluun ja kilpailuihin maastossa tarvitaan lupa.

  • Vesiliikennelain mukainen lupa

   Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

  • Ympäristöilmoitus/meluilmoitus

   Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

   Toiminnanharjoittajana on sinun tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä

  • Ympäristölupa

   Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa.

   Vain luvan kanssa voi Parikkalassa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa harjoittaa.

  • Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

   Koeluonteista toimintaa harjoittava yritys tai toimija on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista.

   Koeluonteista toimintaa harjoittava yritys tai toimija on velvollinen ilmoittamaan asiasta kunnalle viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista.

  • Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

   Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä viranomaiselle.

   Ympäristön äkillisestä pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava viipymättä ympäristöviranomaiselle

 • Ympäristön- ja luonnonsuojelu

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

   Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonmuistomerkit ovat osa sitä.

  • Matonpesupaikat

   Kesäistä matonpesuperinnettä voit toteuttaa Parikkalan kunnan ylläpitämillä matonpesupaikoilla.

  • Vesilupa

   Vesistön vähäiseenkin muuttamiseen voit tarvita vesilain mukaisen luvan. Neuvoa asiassa kannattaa kysyä ympäristöviranomaiselta.

 • Yrityksen perustaminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Yritystoiminnan lopettaminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

 • Yritysyhteistyö ja verkostoituminen

  • Elinkeinopalvelut

   Parikkalan kunta tarjoaa elinkeinopalveluja ja yritysneuvontaa alueen yrityksille ja yrittäjiksi aikoville.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018