PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Parikkalan muuttaja- ja asukastutkimuksesta

Parikkalan muuttaja- ja asukastutkimuksesta

 

Parikkalan kunta teetti tutkimuksen helmi-maaliskuussa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan vetovoimaa ja imagoa, tyytyväisyyttä kunnan palveluihin, selvittää syitä muutolle Parikkalaan ja pois Parikkalasta ja kerätä tietoa kunnan strategiatyön pohjaksi.

Tutkimus toteutettiin Innolink Oy:n toimesta puhelinhaastatteluina ja sähköisenä kyselynä. Kohderyhmän muodostivat Parikkalan kunnan asukkaat ja Parikkalaan viime vuosina muuttaneet sekä kunnasta pois muuttaneet. Tutkimus perustuu 377 vastaukseen, joista 151 saatiin puhelimitse ja 226 sähköisesti avoimen vastauslinkin kautta. Lähtö- ja tulomuuttajia haastateltiin puhelimitse molempia 50 kpl ja pidempiaikaisia asukkaita 51 kpl.

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että olennaisin osa Parikkalan imagoa on sen luonto ja kauniit maisemat. Kohteista Parikkalaan yhdistetään useimmin Siikalahti, Simpelejärvi ja Patsaspuisto. Myös Parikkalan Piika on monilla vastaajilla ensimmäisten joukossa mieleen tullut asia. Parikkala koetaan luonnonläheiseksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinympäristöksi, jossa on hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet. Kielteisenä nähdään heikot työelämän mahdollisuudet, kunnan kaupalliset palvelut ja kunnan vetovoimaisuus. Myös tässä kuten koko tutkimuksessa pidempiaikaiset asukkaat arvioivat Parikkalaa tulo- ja lähtömuuttajia selvästi kriittisemmin.

Tulomuuttajista monet ovat itse tai heidän puolisonsa ovat alkujaan Parikkalasta lähtöisin ja suuri osa (40 %) tutkimuksen tulomuuttajista on paluumuuttajia. Sekä tulo- että lähtömuuttajille tärkeimpiä muuttosyitä olivat sosiaaliset syyt. Useilla muuttaneilla on ennestään sukulaisia tai muita siteitä Parikkalassa. Parikkalasta pois muuttaneet ovat lähteneet työn perässä tai opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Osa vastaajista on muuttanut eläkkeelle jäätyään suuremmalle paikkakunnalle parempien palveluiden vuoksi. Myös lähtömuuttajista puolella oli ennestään sukulaisia ja ystäviä paikkakunnalla, johon he muuttivat. Toiseksi tärkein muualle muuttoon vaikuttanut syy oli oma tai puolison työpaikka.

Palveluja arvioidessaan asukkaat antoivat parhaat arviot kirjasto- ja kulttuuripalveluille, perusopetukselle ja lukiokoulutukselle, varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle sekä liikuntapalveluille. Heikot arviot saivat ammatillinen koulutus ja kurssitus, kulkemiseen liittyvät palvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kysyttäessä kehittämisen tarpeessa olevia palvelualueita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita pidettiin ylivoimaisesti tärkeimpinä.

 

Hyvää Pääsiäistä ja aurinkoista kevättä toivottaen,

Vesa Huuskonen

Linkki tutkimukseen

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021