PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Parikkala - Parasta yhdessä!

Parikkala – Parasta yhdessä!

Vuosi on vaihtumassa. Kunnan osalta on hyvä pohtia, mitä vuosi 2018 antoi, mitä voimme siitä oppia ja tehdä jatkossa paremmin. Parikkalan kunnan peruspalvelut ovat kunnossa ja joiltakin osin niitä saatiin jopa parannettua. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelutarjonta on monipuolista, mistä on kiittäminen myös aktiivisia järjestöjä. Uukuniemen palvelutalosta kuoriutui vapaa-aikatalo niin kuntalaisille kuin lomaansa Parikkalassa viettäville. Rautjärven kanssa yhteinen Simpelejärven kansalaisopisto aloittanee toiminnan syksyllä. Varhaiskasvatuksen ja koulun osalta onnistuttiin hyvin, vaikka orastavat iäkkäiden rakennusten kosteusongelmat ovat nostaneet päätään. Kirjolan koulu – hanke on toteutettava mahdollisimman tiiviissä aikataulussa.

Eksoten palveluista on saatu aikaisempaa kriittisempää palautetta, eikä ikäihmisten yksilöllisen hoidontarpeen määrittelyssä ole aina onnistuttu, vaikka palvelukonseptia on kehitetty johdonmukaisesti. Lappeenrannassa K-sairaalan käyttöönotto ei sujunut ongelmitta, mistä johtuen oman hyvinvointikeskuksen vuodeosaston kapasiteettia nostettiin. Hyvä niin. Sosiaali- ja terveysmenojen nousu ja toisaalta verotulojen ennakoitua pienempi kertymä aiheuttavat päättäjille päänsärkyä. Keskustelu palveluverkosta ja ulkopuolisista palvelutarjoajista jatkuu keväällä.

Talousarvio 2019 laadinnan yhteydessä käytiin kunnassa ja maakunnassa keskustelua maakunnan kuntien edellytyksistä huolehtia tehtävistään. Parikkalassa väki vähenee ja niin näyttää käyvän myös työpaikoille, mikä merkitsee tulojen vähenemistä samalla kun kustannustaso sote-palvelujen osalta nousee. Ikäihmisten määrän kasvu on meillä muita kuntia suurempi. Vaikka ilmiö on samankaltainen muuallakin Itä-Suomessa ja laajemminkin kasvukeskusten ulkopuolella, ei sen vaikutuksia pääse pakoon. Vuoden päästä on talouden suunnittelu entistä haasteellisempaa. Talouden vakauttamiseksi on menoja vähennettävä ja tuloja lisättävä.

Tulevaisuuden taivaalla liikkuu tummia pilviä, eikä ukkonen ole kaukana. Maakuntauudistuksesta ei ole varmuutta ja kevään eduskuntavaalien jälkeen vaikuttaa maamme kehitykseen uusi hallitusohjelma. Muutosten keskelläkin Parikkala seisoo omilla jaloillaan. Kunnan talous, veroaste, palvelut ja luonto ovat meidän vahvuuksiamme, joiden hyödyntämiseksi on toki tehtävä työtä. Yrittäjyys, siihen liittyvä yhteistyö, omistaja- ja sukupolvenvaihdokset ovat edelleen tärkeitä. Byrokratia ei elätä kuntaa. Elinkeinorakennetta on monipuolistettava. Myös kuntien välinen yhteistyö on nostettava vahvemmin esille pohdittaessa kunnan menestystä tulevaisuudessa. Nyt jos koskaan tarvitaan kuntapäättäjiltä rohkeutta tehdä vaikeita päätöksiä.

Toivotan kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille menestyksekästä uutta vuotta 2019.

Vesa Huuskonen

Kunnanjohtaja

talvi.jpg
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021