PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Kunnanjohtajan tervehdys Tyrjän taistelun 80v-muistopäivässä 7.8.2021 Tarnalassa

Kunnanjohtajan tervehdys Tyrjän taistelun
80v-muistopäivässä 7.8.2021 Tarnalassa

Hyvä juhlaväki!

Parikkalan kunnan vahvuuksia ovat alueen ainutlaatuinen luonto Saimaan ja Laatokan välisellä vyöhykkeellä, kohtuullisesti hoidettu talous, alhainen kuntavero, saatavilla olevat ja myös pitäjille hajautetut kuntapalvelut, alueen varsin hyvät yhteydet puhumattakaan elämisen vakaudesta ja turvallisuudesta. Meillä kunnassa on asiat hyvin ja päätöksenteko tulevaisuudesta omissa käsissä, josta saamme kiittää menneitä polvia ja erityisesti sodissa itsenäisyytemme pelastaneita veteraaneja.

Parikkalassa väestöpohjan ja ikärakenteen kehitys on laskeva samoin kuin muilla Itä-Suomen peruskunnilla. Syntyvyyden kehitys ja kaupungistuminen koskee laajempaakin aluetta, koko Suomea ja läntistä Eurooppaa. Ilmiöön liittyy opintonsa päättäneiden nuorten muuttaminen kasvukeskuksiin tai muualle maakunnan alueelle. Jo nyt voidaan puhua tietyillä aloilla työvoimapulasta, eikä tilanne tule helpottumaan. Väkiluvun lasku ja osaavan työvoiman saatavuus ovat kriittisiä menestystekijöitä kunnan tulevaisuuden kannalta. Toki mahdollisuuksiakin on. Näyttää nimittäin siltä, että joiltakin osin olemme palaamassa koronasta saatujen kokemusten myötä perusasioihin, jotka avaavat meille uusia mahdollisuuksia. Niistä esimerkkeinä monipaikkaisuus, paikallisten palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen ja kotimaan matkailun kasvu.

Tänään muistelemme tapahtumia 80-vuoden takaa. Ehkä hyvä on samalla palata ajassa hieman kauemmaksi. Raja-alueella ja rajamaakunnassa eläminen poikkeaa historian, nykypäivän ja todennäköisesti tulevaisuuden osalta maamme muista alueista muovaten ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä. Satojen vuosien takaa voidaan palauttaa mieleen useita itää ja länttä erottaneita tapahtumia aina Pähkinänsaaren rauhasta 1323, verokantopiirien ja ortodoksisen seurakunnan syntyyn ja siirtymiseen Stolbovan rauhassa 1617 Ruotsin valtakunnan yhteyteen puhumattakaan Suomen sodista, joiden jälkeen osa alueestamme jäi Neuvostoliiton puolelle, mikä edelleen herättää kipeitä muistoja ainakin kotinsa Karjalaan jättäneiden henkilöiden keskuudessa.

Idän ja lännen valtataistelu on siirtänyt rajoja, häirinnyt rauhantilaa tällä ja nykyisen Kaakkois-Suomen alueella. Mieskuntoista väkeä on vuosisatojen aikana värvätty sotaväkeen huolehtimaan suurvallan intresseistä myös kotiseutujen ulkopuolella, eikä sotareissuista ole aina palattu kotiin. Suurvaltojen intresseissä oli rajavyöhykkeen militarisointi linnoitusketjuilla ja puolustusta edistävillä rakenteilla, jotka rasittivat väestöä monilla tavoin.

Jo 1700-luvun lopulla kesällä 1789 taisteltiin Ruotsin ja Venäjän välillä Suomen rajaseudulla Savossa. Venäjän armeijan läntinen osasto hyökkäsi Suomenniemellä Kyyrössä. Hyökkäys eteni aina Porrassalmelle Ristiinaan, jossa käytiin useaan otteeseen taisteluja, joissa suomalaiset miehet ja joukot kunnostautuivat. Kaiken kaikkiaan Savon jääkäreiden ja Tyrjän rykmentin perinteet ovat kunniakkaat ja ulottuvat vuosisatojen taakse.

Tarnalan kylän historia on osa Parikkalan, entisten Saaren ja Uukuniemen kuntien historiaa, jossa valtakuntien rajoilla, idän ja lännen kohtaamisilla, on ollut suuri merkitys. Vaikka rajaan liittyvä kanssakäyminen on tuonut mukanaan hyvinvointia ja vuorovaikutus Pietarin suuntaan on ollut luonnollista, ei kriiseiltä ole vältytty, josta ehkä parhaiten muistamme talvi- ja jatkosodan vaikutukset.

Suomi on kärjessä maailman hyvinvointivaltioiden joukossa mitattiin sitä miten tahansa. Ehkä hieman jäyhästä perusluonteesta huolimatta tai jopa sen johdosta olemme maailman onnellisin kansa. On ollut onni syntyä Suomeen. Meillä maanpuolustustahto on korkea ja kestänyt yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Yhteistoiminta valtion eri toimijoiden ja kuntien välillä on luontevaa ja toimii hyvin. Yhteistyö yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseksi eri olosuhteissa on suunnitelmallista ja toimii poikkeusoloissa, joiden kuva on monipuolistunut ja ennustettavuus vaikeutunut. Meidän nuoria miehiä koskevat kutsunnat ovat onnistuneet hyvin ja ovat ajankohtaiset kuukauden kuluttua, jolloin ikäluokka kokoontuu kunnanvirastolla Harjulinnassa. Meillä Etelä-Karjalassa kutsuntoihin osallistuu 80 % miespuolisesta ikäluokasta, mitä voidaan pitää valtakunnallisestikin korkeana. Maanpuolustus- ja veteraanityö saa kunnan ehdottoman tuen.

Ilman Tyrjän rykmentin miesten ja naisten ponnistuksia emme viettäisi tätä tapahtumaa, jonka järjestelyistä esitän nyt viiden vuoden tauon jälkeen suuret kiitokset kyläyhdistykselle, erikseen Pekka Paakkiselle ja JR 7 perinnetoimikunnalle. Kiitokset tuesta myös sotilaskotisisarille ja muille tapahtuman järjestämistä edesauttaneille tahoille. Tapahtuma on vaatinut korona-ajasta johtuen erityistä aktiivisuutta ja on saatu aikaan loma-ajasta huolimatta.

Näillä sanoilla toivotan teidät tervetulleeksi Parikkalaan ja tähän tilaisuuteen. Samalla toivotan tilaisuuden jälkeen kaikille teille turvallista kotimatkaa ja mukavaa elokuuta.

Vesa Huuskonen

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021