PLA_77197057.jpg
Etusivu / Kunnanjohtajan blogi / Hyvin menee, mutta menköön!

Hyvin menee, mutta menköön! (3/2017)

 

Pitkästä aikaa päätin sijoittaa kunnan ajankohtaisia asioita käsittelevän kirjoituksen kunnan internet-sivuille. Aikomukseni oli jo marraskuussa Smart City – seminaarin innoittamana tuoda esille näkymiä kunnan sähköisten palvelujen kehittämiseksi, jossa tekniikan mahdollisuudet ovat meillä hyödyntämättä. Toisaalta tiivis työrytmi, jota ei ole keventänyt samanaikainen haku Imatran kaupunginjohtajaksi, on asettanut omat haasteensa työn ja perhe-elämän sovittamiseksi toisiinsa, mikä on tuttu tilanne useimmille meistä.

 

Tarkoitukseni on tässä blogissa käsitellä kunnan tilinpäätöstä, jonka toimintakertomuksessa kuvataan kaikkea sitä hyvää, mikä valtuuston päättämänä ja kunnan toimesta on saatu aikaiseksi. Todettakoon heti kärkeen, että kunnanvaltuuston talousarviossaan asettamat tavoitteet on saavutettu hyvin. Poistojen jälkeen ylijäämä on huomattavasti suurempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Talouden tunnusluvut osoittavat kunnan tilanteen olevan pitkäjänteisen työn tuloksena erittäin hyvä.

 

Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen syntyminen vaatii kunnalta edelleen vahvaa paneutumista jokaiseen yritysideaan ja paikalliseen tukeen yrittäjien suuntaan. Kunnan kannalta on myönteistä, että Papinniemen leirintäalue on siirtynyt uuden yrittäjän hallintaan ja sen kehittämiseksi on suunnitelmat, joiden toteuttaminen on jo aloitettu. Realiteetti on, että yrittäjyys ja sen myötä työpaikat takaavat pitkällä aikajänteellä kunnan tulevaisuuden.

 

Varhaiskasvatuksessa kunnan pohjoispään lisääntyneisiin tarpeisiin on vastattu muuttamalla Kuperkeikka päiväkodiksi ja varmistamalla tilajärjestelyt Akonpohjan alueella. Kiipolassa on jouduttu reagoimaan pikaisesti havaittuihin sisäilmaongelmiin, jotka ovat hallinnassa. Perusopetuksessa on hankerahoituksen turvin pystytty edistämään lasten ja nuorten liikkumista ja ehkäisemään syrjäytymistä. Lukion oppilasmäärä on kasvanut noin 60 opiskelijaan. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto on toteutettu hallitusti. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta on alkanut lupaavasti. Sivistyspalvelujen osalta on päästy hyvin asetettuihin tavoitteisiin. Kunnan palvelutarjonta on laadukasta, monipuolista ja kohtuullisen hajautettua. Olisi mukava saada palautetta siitä, mikä voitaisiin tehdä vielä paremmin.

 

Vesitornin saneeraus sujui teknisesti hyvin, eikä käyttäjille aiheutunut työstä juurikaan vaivaa. Uusi lämpölaitoksen varavoimala on antanut mahdollisuuden öljyn käytön olennaiseen vähentämiseen. Jätevedenpuhdistamon rakentamisessa päästään vihdoinkin keväällä 2017 liikkeelle tarkennetulla suunnitelmalla ja onnistuneen kilpailutuksen jälkeen. Rakennusvalvonnassa ovat lupien käsittelyajat lyhentyneet ja asiakaspalvelu on palautteenkin perusteella parantunut. Kunnan tekniset palvelut on toteutettu resursseihin nähden laadukkaasti ja tilanne on vuoteen 2015 verrattuna huomattavasti parempi. Kehitys kehittyy.

 

Kunnan elinvoima, hyvinvointi ja palvelut ovat jatkossakin kuntalaisten ja vaaleilla valittujen valtuutettujen käsissä, joiden ensimmäisiä tehtäviä tulee olemaan uuden strategian ja lähivuosien toimintalinjojen määrittäminen. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella lähtökohdat ovat hyvät ja ratkaisut ovat omissa käsissä. Ennakkoäänestys on alkanut ja tulevaisuuden päättäjiä valitaan. Tehkäämme kukin hyviä ja harkittuja päätöksiä.

 

Hyvää vaalikevättä toivottaen,

 

                      Vesa

spring-60504_960_720.jpg
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021