PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Perusopetus / Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Esiopetus

Parikkalan kunnassa järjestetään esiopetusta varhaiskasvatuksen toimintana joko päiväkodeissa tai kouluilla vähintään 700 tuntia lukuvuodessa sivistyslautakunnan vahvistamina toimintapäivinä. Esiopetuskielenä on suomi. Esiopetuspäivään sisältyy ohjattu ruokailu. Kuntaan on laadittu yksi yhteinen esiopetussuunnitelma, jota toteutetaan jokaisessa esiopetusryhmässä. Jokaisessa ryhmässä toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ryhmän yksilölliset tarpeet sekä oppimisympäristö ja henkilökunnan vahvuudet huomioiden. Esiopetussuunnitelma on nähtävillä kunnan internetsivuilla ja suunnitelmasta tiedotetaan huoltajia esiopetuksen alkaessa. Vuosittain myös laaditaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus. Toimintasuunnitelmaan kirjataan yksikkökohtaiset toiminnan painopistealueet sekä keskeiset tapahtumat. Toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan toteutumista eri näkökulmista. Arvioinnin perusteella tarkennetaan tarvittaessa paikallista esiopetussuunnitelmaa ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Parikkalan kunnan varhaiskasvatuspäällikkö

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811239

Lomakkeet

Esiopetussuunnitelma

Parikkalan kunnan esiopetussuunnitelma.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kirjolan Koulu

Kirjolan koulussa annetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Kirjolankatu 5, 59100 PARIKKALA

Kaikki tiedot

Päiväkoti Laulujoutsen

Päiväkoti Moskuunniemessä.

Kiipolantie 2, 59100 PARIKKALA

Kaikki tiedot

Saaren Koulu

Saaren koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1 - 6.

Koulutie 8, 59510 SAARI

Kaikki tiedot

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun päiväkodeissaan, esi- ja perusopetuksen oppilaat kouluissaan.

Katso tiedot

Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

Katso tiedot

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Esiopetusta annetaan Kirjolan koululla ja Saaren koululla sekä päiväkoti Laulujoutsenessa.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020