PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Perusopetus

Perusopetus

Parikkalan peruskoulujen paikalliset arvoperustan painopistealueet ovat vastuun ottaminen omasta

toiminnasta, oikean ja väärän ymmärtäminen, hyvä ja toista kunnioittava käyttäytyminen,

erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen sekä terveen itsetunnon vahvistuminen.

Arvoperusta on laadittu yhdessä henkilökunnan ja huoltajien kanssa. Arvoperustaa toteutetaan

koulun toimintakulttuurissa päivittäisessä työskentelyssä.

Perusopetusta annetaan Kirjolan koulussa 1–9 luokilla ja Saaren koulussa 1–6 luokilla. Kirjolan koulussa toimivat erityisopetuksen pienryhmät sekä alakoulussa että yläkoulussa ja lisäksi alakoulun ja yläkoulun yhteinen tukiluokka. Pienryhmissä opetusta annetaan vaihtelevin oppilasmäärin ja kokoonpanoin eri aineissa ilmenevien tarpeiden mukaan.

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Koulukuljetus

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Katso tiedot

Kymppiluokka (lisäopetus)

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021