PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Perusopetus

Perusopetus

Parikkalan peruskoulujen paikalliset arvoperustan painopistealueet ovat vastuun ottaminen omasta

toiminnasta, oikean ja väärän ymmärtäminen, hyvä ja toista kunnioittava käyttäytyminen,

erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen sekä terveen itsetunnon vahvistuminen.

Arvoperusta on laadittu yhdessä henkilökunnan ja huoltajien kanssa. Arvoperustaa toteutetaan

koulun toimintakulttuurissa päivittäisessä työskentelyssä.

Perusopetusta annetaan Kirjolan koulussa 1–9 luokilla ja Saaren koulussa 1–6 luokilla. Kirjolan koulussa toimivat erityisopetuksen pienryhmät sekä alakoulussa että yläkoulussa ja lisäksi alakoulun ja yläkoulun yhteinen tukiluokka. Pienryhmissä opetusta annetaan vaihtelevin oppilasmäärin ja kokoonpanoin eri aineissa ilmenevien tarpeiden mukaan.

Puhelinasiointi

Kirjolan alakoulun kuljetusjärjestelyt

Kirjolan alakoulun koulukuljetusjärjestelyt

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0237686

Kirjolan ja Saaren koulun ja Parikkalan lukion Koulukuraattori

Kirjolan ja Saaren koulun ja Parikkalan lukion Koulukuraattori Mervi Auvinen

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7811233

Kirjolan koulun ja lukion Koulusihteeri

Kirjolan koulun ja lukion Koulusihteeri Mervi Hinkkanen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6601231

Kirjolan koulun ja lukion Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja

Lisää tietoa
Puh. +358 44 7812240

Kirjolan koulun ja lukion Neuvotteluhuone

Kirjolan koulun ja lukion Neuvotteluhuoneen puhelin.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5137082

Kirjolan koulun ja lukion opinto-ohjaaja

Kirjolan koulun ja lukion Opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3549045

Saaren koulu Tekstiviestit

Tekstiviestit Saaren koululle.

Lisää tietoa
Sms +358 40 0278589

Saaren koulun Opettajainhuone

Saaren koulun Opettajainhuoneen puhelin

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5143041

Saaren Koulunjohtaja

Saaren Koulunjohtaja Hannu Penttinen

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0278589

Tietotekniikkatukihenkilö

Tietotekniikkatukihenkilö, atk-tuki

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0183107

Linkit

Koulukuljetusaikataulut

Koulukuljetusten aikataulut.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Saaren Koulu

Saaren koulu

Lisää tietoa
Avaa linkki

Wilma

Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Tämän Wilma-lisenssin omistaa Parikkalan perusopetus ja Parikkalan lukio.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kirjolan Koulu

Kirjolan koulussa annetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Kirjolankatu 5, 59100 PARIKKALA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Saaren Koulu

Saaren koulussa järjestetään perusopetusta vuosiluokille 1 - 6.

Koulutie 8, 59510 SAARI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Parikkalan kunta

Liittyvät palvelut

Kymppiluokka (lisäopetus)

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021