PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Parikkalan lukio / Koulumatka- ja opintotuki (KELA)

Kela tiedottaa 30.7.2018

Uhkaavatko opintotukikuukaudet loppua kesken? Toimi näin!
https://elamassa.fi/opiskelu/uhkaavatko-opintotukikuukaudet-loppua-kesken-toimi-nain/

 

 

Hae koulumatkatukea ajoissa

 

Koulumatkatuki haetaan erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä Kela voi myöntää koulumatkatuen aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen.

Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. Koulumatkatukea voi 1.8.2018 alkaen saada myös aikuisten perusopetukseen eli oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyyn perusopetukseen. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hänen yhdensuuntaisen koulumatkansa pituus on vähintään 10 kilometriä.

Jätä koulumatkatukihakemus oppilaitokseesi

Voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on matkakustannuksia yli 54 euroa kuukaudessa. Jätä täytetty koulumatkatukihakemus (KM1) omaan oppilaitokseesi. Oppilaitos tarkistaa hakemuksen tiedot ja antaa sinulle ostotodistuksen.

Ostotodistuksella voit ostaa Matkahuollosta linja-autolipun koulumatkatuella alennettuun 43 euron hintaan. Kela lähettää sinulle myöhemmin postissa kirjallisen päätöksen. Voit nähdä päätöksen myös Kelan asiointipalvelussa.

Kun matkustat Waltti-liikenteen linja-autolla

Jos paikkakunnallasi on Waltti-liikennettä, voit saada koulumatkatukea, vaikka lippusi hinta ei ylittäisikään 54:ää euroa kuukaudessa.

Kun jätät koulumatkatukihakemuksen oppilaitokseesi, saat matkalippua varten ostotodistuksen. Maksat Waltti-lipusta enintään 43 euroa.

Unohditko hankkia ostotodistuksen?

Jos olet ostanut matkalipun kuukaudeksi ilman ostotodistusta, voit hakea tukea jälkikäteen. Kela maksaa ilman ostotodistusta hankittuihin lippuihin tukea enintään hakukuukaudelta ja sitä edeltävältä kuukaudelta. Ilman ostotodistusta ostettu lippu korvataan halvimman kuukausilipun hinnan perusteella. Hinnan tulee kuitenkin ylittää 54 euroa, jotta se oikeuttaa koulumatkatukeen.

Jos koulumatkalla ei ole julkista liikennettä

Voit saada koulumatkatukea esimerkiksi oman auton käytön perusteella, jos käytettävissäsi ei ole julkista liikennettä tai koulukuljetusta. Koulumatkatuen määrä riippuu tällöin matkan pituudesta. Tukea maksetaan 10-100 kilometrin pituisesta yhdensuuntaisesta matkasta.  Koulumatkatuen määrässä huomioidaan aina meno- ja paluumatka. Itse järjestetyn kulkutavan perusteella voi saada koulumatkatukea myös muissa poikkeuksellisissa tilanteissa

Lisätietoja asiakkaalle:

Alla linkki Kelan koulumatkatuki-infoon

 

https://www.kela.fi/koulumatkatuki

 

Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea

 

Uusia opintoja aloittavan opiskelijan kannattaa hakea opintotukea ja yleistä asumistukea ajoissa. Opintotuki ja asumistuki haetaan erillisillä hakemuksilla.

 

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Jos opiskelupaikka on otettava vastaan, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti kun paikka on vastaanotettu. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

 

Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelijalla ei vielä olisi asuntoa opiskelupaikkakunnalla. Kun opiskeluasunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus esimerkiksi osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Kela tarkistaa opiskelijan asumisen sen jälkeen, kun syksyn ensimmäinen opintoraha on maksettu.

 

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Opintotuen asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

 

Valtaosa opiskelijoista ei ole opintotuen asumislisän, vaan yleisen asumistuen piirissä.

 

Tiedätkö jo, miten asut syksyllä? Hae asumistukea nyt

 

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää syksyn tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. Itsenäisesti vuokra-asuntoon muuttavat alle 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea asumistukea sen jälkeen, kun he ovat saaneet päätöksen opintotuesta.

 

Asumistuki voidaan myöntää 1.8. alkaen, jos vuokrasopimus on voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon on muutettu elokuun aikana. Lisäksi hakemuksen tulee olla Kelassa syyskuun loppuun mennessä.

 

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa asuvat puolisot tai lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset) sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet. Asumistuen saamiseen vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien tulot. Ruokakunnan tuloina huomioidaan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

 

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus. Vuokrasopimus tarvitaan myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Katso vuokranantajat, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Hakemukset kannattaa tehdä verkossa

 

Kelan laskureilla (www.kela.fi/laskurit) opiskelija voi arvioida, mitä tukea hän voi saada ja kuinka paljon.

 

Sekä opinto- että asumistukihakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi lähettää verkossa.

 

Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa. Yleiseen asumistukeen tulojen muutoksesta pitää ilmoittaa välittömästi.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta syksyn opintoihin?

Hae oikeutta opiskelutulkkaukseen heti, kun saat päätöksen opintopaikasta. Muistathan myös tilata opiskelutulkin ajoissa!

 

 

Lisätietoja asiakkaille:

www.kela.fi/opiskelijat

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9–16

Kysy verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta

Katso video opintotuen ja asumistuen hakemisesta https://elamassa.fi/opiskelu/miten-opintotukea-ja-asumistukea-haetaan-katso-ohjeet-videolta/

Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelijoiden asumisen tuista http://www.kela.fi/usein-kysyttya-opiskelijat

Näin haet kimppakämppään asumistukea https://elamassa.fi/tarpit/kimppakamppaan-asumistukea-tee-hakemus-nain/

Tulojen vaikutus opintorahaan ja asumistukeen http://www.kela.fi/tulojen-vaikutus-asumistukeen-ja-opintorahaan

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021