PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Lukiokoulutus / Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto
Koulut

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Toimi näin

Opiskeluhuolto on osa koulun toimintaa. Opiskelijat ja huoltajat voivat osallistua oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tekemiseen. Yhteyshenkilönä toimii rehtori tai muu koulun määräämä henkilö. Jos opiskelijalla tai huoltajalla on huoli opiskelijan hyvinvoinnista, voi hän ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opiskelijahuoltopalveluihin. Opiskelijahuoltopalvelujen (opiskelijaterveydenhoito-, kuraattori- ja psykologipalvelujen) saatavuus kerrotaan lukion omissa lukuvuositiedotteissa sekä opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Aloitteen opiskelijahuoltopalvelujen piiriin hakeutumisesta voi tehdä opiskelija itse, huoltaja, opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolen aiheen. Koska opiskeluhuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen palveluiden vastaanottamisesta tekee opiskelija tai huoltaja.

  • Puhelinasiointi

Kirjolan koulun ja lukion Kouluterveydenhoitaja

Kirjolan koulun ja lukion Kouluterveydenhoitaja

Lisää tietoa
+358 447812240

Palvelupisteet

Kirjolan Koulu

Kirjolan koulussa annetaan perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Kirjolankatu 5, 59100 PARIKKALA

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat. Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on luoda opiskelijalle terve ja turvallinen oppimis- ja opiskelijaympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (Eksote)

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Ohjauksen tehtävänä on huolehtia lukio-opintojen valinnaisuuteen, opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvistä sisällöistä ja prosesseista.

Katso tiedot

Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuollon tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ongelmia.

Katso tiedot

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

Katso tiedot
Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018