PLA_77197057.jpg
Etusivu / Koulut / Kirjolan koulu / Ajankohtaista ja tulevaa

Lukuvuosi 2020 - 2021 alkaa ti 11.8.2020 klo 9.00.

 

Kirjolan koulun ja Parikkalan lukion vuosikertomus lv 2019 - 2020

 

 

Hei!

Lähiopetus käynnistyy to 14.5.

Alla ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin.

Koulukuljetukset ja aamu-ja iltapäivätoiminta pyörivät normaalisti. Mikäli huoltaja haluaa kuljettaa lapsensa itse kouluun, on taksille ilmoitetaava suoraan kuljetusedun käyttämättä jättämisestä.

Mikäli lapsellenne on anottu lomaa tälle ajanjaksolle, olipa syy terveydellinen tai muu, opettajilta ja luokkatovereilta saa tiedon tehtävistä, joita sinä aikana tehdään mm. wilman kautta. Olkaa yhteydessä opettajiin siinä tapauksessa.

Luokanopettajat ja luokanvalvojat vastaavat kysymyksiinne ja tiedottavat tarvittaessa lisää.

Oppilaat ohjeistetaan turvallisiin toimintatapoihin torstaina ensimmäisellä oppitunnilla.

 

1.Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 

 

2.Riskiryhmään kuuluvat 

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.  Poissaolo-ohjeistus tullut jo aiemmin.

3.Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Koulussa ja varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Huoltajat eivät tule koulun tiloihin kuin äärimmäisissä tapauksissa, aamu- ja iltapäivähoitoon tulevat ja jäävät lapset siirtyvät hoitoon ja lähtevät hoidosta ilman, että aikuinen käy sisällä.  Tarkemmin sovitaan ap-ip toiminnan kanssa tästä.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää, esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetään etäyhteyden avulla.
 • Opettajahuoneessa ei työskennellä kuin välttämättömissä tapauksissa, eikä välituntisin tulla taukoja opettajahuoneeseen viettämään. Lounas- ja kahvihetket porrastetaan.
 • Henkilöstö ei siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. 
 • Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.
 • Pulpetit sijoitetaan toisistaan mahdollisimman kauaksi.
 • Pulpetteihin jaetaan oppilaan tarvitsema materiaali etukäteen.
 • Yhteisiä välineitä ei käytetä tai jos käytetään, ne puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Välitunnit porrastetaan siten, että samalla välituntialueella on vain yhden vuosiluokan oppilaita kerrallaan. Tämä aiheuttaa lukujärjestyksiin muutoksia tuntien alkamis- ja loppumisajan suhteen alakoululaisilla.
 • Ruokailu tapahtuu oman opetusryhmän kesken luokissa, jonne keskuskeittiöltä tuodaan ruoka lämpölaatikoissa. Ei yhteisruokailua ruokasalissa. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Myös mahdollinen välipala toimitetaan luokkiin.
 • Opetusta hajautetaan mahdollisiin viereisiin luokkatiloihin ja toteutetaan paljon ulkona.
 • Alakoulussa oma luokanopettaja opettaa kaikki oppiaineet, joten heillä ei opettaja tai ryhmä vaihdu (lukuun ottamatta venäjän kielen tunteja, joita opettaa aineenopettaja).
 • Alakoulussa koulunkäynninohjaajat eivät myöskään vaihda ryhmää kesken päivän, vaan pysyttelevät yhden luokan kanssa päivän kerrallaan.
 • Yläkoulussa opiskelu lukujärjestyksen mukaan.
 • Yläkoulun koulunkäynninohjaajat vastaavat yksittäisten oppilaiden ohjaamisesta erillisessä tilassa ja etäopetusjakson rästitehtävien loppuun saattamisesta.
 • Ennen koulupäivän alkua oppilaita ohjeistetaan olemaan ulkona niin kauan, kunnes kellot soivat. Ei kokoontumista aulatilaan/luokkien ovien eteen. Turvaväleihin kiinnitettävä huomiota.
 • Tukiluokkalaiset eivät osallistu integraatiotunneille.
 • Liikuntatunnit pidetään ulkona. Kontaktilajeja ei pelata.
 • Kotitaloustunnit pidetään ulkona.
 • Osa-aikaista erityisopetusta ei anneta alakoulussa klinikkamuotoisesti (kokonaiset päivät työskennellään saman oppilasryhmän kanssa).
 • Luokkiin varataan tarvittavia hygieniavälineitä: käsidesejä, käsipyyhepapereita, suojakäsineitä.
 • Merkittävä osa oppitunneista tullaan järjestämään ulkona. Oppilailla tulee olla päivittäin sään mukaiset riittävän lämpimät vaatteet ja ulkoiluun sopivat jalkineet sekä nilkat suojaavat sukat. Ulkona seisoskellessa tai istuskellessa tulee muuten nopeasti kylmä, eikä opiskelu onnistu. Myös aurinkorasvan tai muun aurinkosuojauksen käyttö on suotavaa. Koululla ei ole mahdollisuutta järjestää liian heppoisesti pukeutuneille oppilaille samaa opetusta sisätiloissa. Oppilaanne voi iästä riippumatta tarvita tukea sääennusteiden tarkistamiseen ja sopivien vaatteiden valintaan.
 • Koulukuljetukset järjestetään normaalisti. Busseissa pyritään huomioimaan turvavälit, mikäli mahdollista.

 

4.Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.                  
 • Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.

 

5.Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat kahdesti päivässä. 
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. 
 • Wc-tiloja desinfioidaan useita kertoja päivässä.

 

6.Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla koulussa tai varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. 

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

 

 • Lauantain koulupäivä 30.5.: todistusten ja jäätelöiden jako luokissa klo 9–10, koulu päättyy tämän jälkeen.

 

 

Rehtorin puhe yhdeksäsluokkalaisille ja tervetuloa 2019

 

Kirjolan sisäilmatiedote 13.2.2019

   

Hyvinvointikyselyn tulokset Kirjola koulussa 2018

 

 

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020