PLA_77197057.jpg
Etusivu / Hallinto / Talous
Hallinto

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatetaan talousarviota, joka on samalla ohjauksen ja valvonnan väline. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Kunnan hallintosäännössä on myös määräykset kunnan taloudenhoidosta.

 

Parikkalan kunnalla ei ole liikelaitoksia. Vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty kunnan kirjanpidosta. Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Asunto Oy Kaivoniemi, Asunto Oy Kaivotienvatro, Asunto Oy Tarnalan kylätalo, Asunto Oy Vatrinne, Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy, Parirealty Oy sekä kuntayhtymät: Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon ky, Itä-Savon koulutus ky sekä Itä-Suomen päihdehuolto ky.

Kuntastrategiassa vuosille 2013 – 2017 on taloudelle määritelty seuraavat kehitysvisiot:

  • kestävä ja terve talous – tuloveroprosentti korkeintaan sama kuin 2000 - 6000 asukkaan kunnissa
  • ajantasaiset maksut ja taksat

Tilinpäätös 2015

Tilinpäätös 2016

 

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–2019

 

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017–2019 –suunnitelman käyttötalous on suunnitelmassa edellisvuoden kaltainen. Nettoinvestointeja taloussuunnittelukaudelle sisältyy yhteensä 12,7 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointina on jätevedenpuhdistamon rakentaminen 5 milj. euroa.

 

Yleinen taloudellinen tilanne on varsin haasteellinen, mikä heijastuu myös kuntien talouteen. Lisäksi valtakunnalliset sote- ja maakuntauudistukset ovat kesken. Talousarviosta runsas puolet koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden järjestämisvastuu on annettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksotelle.

Parikkalan talousarvio vuodelle 2017 on äärimmäisen tiukka, mutta kuitenkin peruspalvelut turvaava.

 

 

Yhteenveto 2017

Asukasluku                         5 136 (syyskuu 2016)

Tulot milj.€                          10,4

Menot milj.€                        42,1

Veroprosentti                      19,5

Verotulot milj.€                    15,7

Valtionosuudet milj.€          18,1

Vuosikate milj. €                 2,1

Poistot milj. €                      2,1

Tilikauden tulos milj.€         0,04

Investoinnit, netto milj.€      4,0

 

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019.pdf

 

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020.pdf

 

 

 

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018