PLA_77197057.jpg
Etusivu / Hallinto / Arkistopalvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Voit pyytää julkisia asiakirjoja nähtäväksi, pyytää apua arkiston käytössä tai pyytää tietoa itseäsi koskevista asiakirjoista.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Asiakirjat ovat siis julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, on viranomaisella velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Arkisto- ja tietopalvelussa kunta pitää asiakirjat yleisön saatavilla. Arkisto- ja tietopalveluun sisältyy myös yleinen neuvonta sekä henkilökohtaisesti että puhelimitse.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

  • Puhelinasiointi

Arkistosihteeri

Arkistosihteeri Eija Loikkanen

Lisää tietoa
+358 405030773

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisää tietoa
+358 447811251

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Palvelun toteuttaa

Parikkalan kunta

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018