PLA_77197057.jpg
 • 30.6.2021Tekninen johtaja

  Parikkalan kunta hakee

  TEKNISTÄ JOHTAJAA
  teknisten palveluiden toimialajohtajaksi.

  Tekninen johtaja vastaa toimialansa johtamisesta ja kehittämisestä sekä kunnan investointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan valmistelijana ja esittelijänä. Tekninen johtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

  Viran kelpoisuusehtona on tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto ml rakennusmestari tai tehtävään soveltuva yliopistotutkinto. Arvostamme toimialan, kuntahallinnon ja kaavoituksen tuntemusta, kokemusta johtamis- ja esimiestyöstä sekä hyviä kehittämis- ja yhteistyötaitoja.

  Kyseessä on uusi virka, joka täytetään 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

  Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

  Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta 6.8.2021 klo 12.00 mennessä.

 • 18.6.2021Po:n ja lu:n liikunnan ja terv.t. tuntiopettaja

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululle ja Parikkalan lukioon on haettavana perusopetuksen ja lukion yhteinen liikunnan ja terveystiedon tuntiopettaja aj. 9.8.2021 - 8.2.2022, kuitenkin enintään siihen saakka kun viran vakituinen hoitaja palaa töihin. Opetustuntimäärä on n. 24. Tehtävään sisältyy myös yläkoulun luokan luokanvalvojuus.

  Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.
  Hakemukset työavaimella 372044 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

  Hakuaika päättyy 1.8.2021. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. Todistus on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kuukauden (1) kuukauden koeaika.

 • 18.6.2021Po:n ja lu:n matemaattisten aineiden tuntiopettaja

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululle ja Parikkalan lukioon on haettavana perusopetuksen ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden (matetiikka, kemia ja fysiikka) tuntiopettaja aj. 9.8.2021 - 4.6.2022, kuitenkin enintään siihen saakka kun viran vakituinen hoitaja palaa töihin. Opetustuntimäärä on n. 23 tuntia + demot + lukiokertoimet.

  Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.
  Hakemukset työavaimella 367591 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

  Hakuaika päättyy 1.8.2021. Hakuaikaa on jatkettu ja kaikki tähän virkaan aiemmin saapuneet hakemukset huomoidaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on neljän (4) kuukauden koeaika.

 • 16.6.2021Po:n ja lu:n musiikin ja uskonnon tuntiopettaja

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululle ja Parikkalan lukioon on haettavana määräaikainen perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin ja uskonnon tuntiopettaja aj. 9.8.2021 - 14.9.2021, kuitenkin enintään siihen saakka kun viran vakituinen hoitaja palaa töihin.

  Tulevana lukuvuonna 2021 - 2022 viikkotuntimäärä on n. 18 tuntia.

  Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

  Hakemukset työavaimella nro 371506 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 1.8.2021.

 • 16.4.2021Parikkalan varhaiskasvatuksen sijaisuudet

  Parikkalan kunnan varhaiskasvatuksessa on tarjolla erimittaisia varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan sijaisuuksia.Sijaisuudet kestävät yhdestä päivästä viikkoihin.Parikkalassa on kolme päiväkotia,joista Satakielen päiväkodissa tarjotaan myös vuorohoitoa.Sijaisuudet sopivat myös alan opiskelijoille.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021