PLA_77197057.jpg
Esityslistat ja pöytäkirjat
Aukioloajat

Suljettu 29.6. - 13.7.2020

 • 17.6.2020Koulutussuunnittelija

  Haluatko seisoa kansalaisopistokehityksen etulinjassa?

  Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen (1.9.2020-30.6.2022) aktiivista ja innovatiivista koulutussuunnittelijaa vastaamaan opistomme elinvoimaa tukevista hankkeista ja koulutuksista. Valintaa tehdessä arvostamme erityisesti oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja ja työllisyyskoulutuksen tuntemista. Tehtävä vaatii luovaa otetta ja mahdollisuutta liikkua kahden kunnan alueella. Valitun tulee myös itse tuottaa soveltavaa koulutusta, joten opettajapätevyys tai muuten osoitettu koulutusosaaminen vaaditaan.

  Parikkalan kunnan hallinnoima Simpelejärven opisto on Parikkalan ja Rautjärven yhteinen kansalaisopisto, jonka pyrkimyksenä on toteuttaa uudenlaista, ajan haasteisiin vastaavaa toimintamallia kehittämällä alueen pitovoimaa tukevaa, kohdennettuihin tarpeisiin räätälöityä työllistävää koulutusta. Sijaintimme mahdollistaa myös ylimaakunnallisen yhteistyön.

  Hankkeemme ovat etenkin pienten opistojen osalta ensimmäisiä, joissa opistotoiminnan avulla pyritään tukemaan alueen elinkeinokehitystä reagoimalla paikallisiin osaamis-/koulutustarpeisiin. Onnistumistamme seurataan mielenkiinnolla hankerahoittajiemme lisäksi myös opistoyhteisössä.

  Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

  Etelä-Karjalan kärjessä sijaitsevat Parikkala ja Rautjärvi ovat kauniiden järvi-ja harjumaisemien ympäröimiä omilla vahvuuksilla eteenpäin ponnistelevia kuntia. Itärajan läheisyys tuo omat mahdollisuutensa alueen kehitykseen. Tänne on hyvät liikenneyhteydet ja tarvittaessa tarjolla on edullista asumista viihtyisässä ympäristössä.

 • 9.6.2020Po:n ja lu:n matemaattisten aineiden tuntiopettaja

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululle ja Parikkalan lukioon on haettavana toistaiseksi voimassaoleva perusopetuksen ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden tuntiopettaja 10.8.2020 alkaen. Tulevana lukuvuonna 2020 - 2021 viikkotuntimäärä on n. 29 tuntia.

  Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan, jolloin tehtävä täytetään määräaikaisena lukuvuodelle 2020 - 2021.

  Hakemukset työavaimella nro 289425 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 2.8.2020. Hakuaikaa on jatkettu ja kaikki tähän virkaan aiemmin saapuneet hakemukset huomoidaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.

 • 8.6.2020Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana perusopetuksen erityisluokanopettajan virka 10.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi.

  Kelpoisuusehtona on erityisluokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan, jolloin paikka täytetään määräaikaisena lukuvuodelle 2020 - 2021.

  Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

  Hakemukset työavaimella nro 285885 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 2.8.2020. Hakuaikaa on jatkettu ja kaikki tähän virkaan aiemmin saapuneet hakemukset huomoidaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.

 • 8.6.2020Oppilaanohjauksen lehtorin sijaisuus

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululla ja Parikkalan lukiossa on haettavana oppilaanohjauksen lehtorin sijaisuus aj. 10.8.2020 - 5.6.2021, kuitenkin enintään siihen saakka kun viran vakituinen hoitaja palaa töihin. Tehtävään sisältyy mahdollisesti vararehtorin tehtävät.

  Kelpoisuusehtona on oppilaanohjaajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan. Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti

  Hakemukset työavaimella nro 299995 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 2.8.2020. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kolmen (3) kuukauden koeaika

 • 1.6.2020Määräaikainen perusopetuksen tuntiopettaja

  Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana määräaikainen perusopetuksen tuntiopettajan tehtävä ajalle 10.8.2020 - 31.7.2021, kuitenkin enintään siihen saakka kun tehtävän vakinainen hoitaja palaa töihin. Tehtävään sisältyy alakoulun luokanopetuksen ohella käsityön opetusta.

  Kelpoisuusehtona on luokanopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

  Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

  Virkaan valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

  Hakemukset työavaimella nro 298287 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 1.8.2020. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020