PLA_77197057.jpg
Esityslistat ja pöytäkirjat
Aukioloajat

   ma-pe 9-15

 • Hyvinvointiohjaaja

  Parikkalan kunnan, Kirjolan koululle on haettavana määräaikainen hyvinvointiohjaajan toimi, jonka viikkotyöaika on 80 % yleistyöajasta aj. 27.1.2020 - 29.5.2020.

  Hyvinvointiohjaajan määräaikainen toimi täytetään siten, että työsopimuksessa huomioidaan ja sovitaan työnteon ja palkanmaksun keskeytyksistä ennalta määrättyinä koulun lomien aikoina.

  Kelpoisuusehtona on soveltuva kasvatus-/sosiaalialan tutkinto. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

  Palkkaus määräytyy KVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

  Hakemukset työavaimella nro 270717 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 23.1.2020 klo 12.00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä ennen työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 • Lu:n matemaattisten aineiden tuntiopettaja

  Parikkalan kunnan Parikkalan lukiossa on haettavana määräaikainen lukion matemaattisten aineiden sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä aj. 6.2.2020 - 30.5.2020. Viikkotuntimäärä n. 14 tuntia.

  Kelpoisuusehtona on aineenopettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

  Hakemukset työavaimella nro 268384 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 20.1.2020 klo 12.00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

  Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. Todistukset on esitettävä ennen virka-/työsuhteen alkamista ja viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020