PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Suunnittelutarveratkaisuhakemusten (MRL 137 §) vireilläolo

1. Hakija:

Timo-Rent Oy
Kontiosaarentie 6, 59310 Särkisalmi


Paikka: Koirniemen yleiskaava , Kortteenmäki RN:o 580-403-6-68 ja Koirniemi RN:o 580-403-6-86
Koirniementie 1, 59310 Särkisalmi


Hakemuksen sisältö: Varastohallin rakentaminen

yleiskaavaote Timo-Rent.pdf

asemapiirros Timo-Rent.pdf

karttaote Timo-Rent.pdf

 

2 Hakija:

Matikainen Kari
Lahdenkyläntie 145, 59100 Parikkala


Paikka: Kolmikannan yleiskaava, Kuusikko RN:o 580-402-70-1
Lahdenkyläntie 145, 59100 Parikkala


Hakemuksen sisältö:  Karjarakennuksen laajentaminen, katetun lantalan, katettujen laakasiilojen ja komponenttivaraston rakentaminen

yleiskaavaote Kari Matikainen.pdf

asemapiirros Kari Matikainen.pdf

karttaote Kari Matikainen.pdf

 

MRL 173 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen rakennus-lautakunnalle 4.12.2020 saakka.

Suunnittelutarveratkaisuhakemukset ovat nähtävänä Parikkalan kunnanvirastolla ja hakemuksen liitteet avautuvat yllä olevista linkeistä. Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa; rakennuslautakunta Harjukuja 6, 59100 Parikkala. Lisätietoja rakennustarkastaja Seppo Vento, 044 7811 220.


Parikkalassa 19.11.2020
Rakennuslautakunta

 

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020