PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Ristiharjun entisen kaatopaikan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskeva päätös

Kaakkois-Suomen Ely-keskus on antanut 24.4.2018 päätöksen nro KASELY/1927/2015 Ristiharjun entisen kaatopaikan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevasta ilmoituksesta. Päätös on nähtävillä Parikkalan kunnanvirastolla osoitteessa Harjukuja 6, 59100 Parikkala ajalla 25.4. - 24.5.2018. Päätöksestä on valitusoikeus ilmoituksen tekijällä sekä niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Ristiharjun kaatopaikka.pdf

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2018