PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Kuntavaalit 2021 - vaalien toimittaminen Parikkalan kunnassa

Valittavien valtuutettujen määrä

Valittavien valtuutettujen määrä määräytyy kuntalain 16 §:n mukaan väestörekisterikeskuksen ilmoittamien 30.11.2020 asukaslukujen perusteella. Parikkalan kunnassa valitaan 27 valtuutettua ja vastaava määrä varavaltuutettuja (Kvalt 16.11.2020 § 26).

 

Vaaliasiakirjojen antaminen

Hakemus puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta tulee antaa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 kello 16.00.

 

Vaaliasiakirjojen vastaanotto

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri ottavat vastaan vaaliasiakirjoja Parikkalan kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6 perjantaina 5.3.2021 kello 10–12 ja tiistaina 9.3.2021 kello 14–16.

 

Varsinainen vaalipäivä

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021. Äänestyspaikat ovat avoinna

klo 9–20.

 

Äänestyspaikat äänestysalueittain

001 Kangaskylä Harjulinna, käyntiosoite Harjukuja 6

002 Särkisalmi Paloasema, käyntiosoite Melkoniementie 12

003 Saari Kirjasto, käyntiosasto Koulutie 6

004 Uukuniemi Kirjasto, käyntiosoite Hovikummuntie 1.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toteutetaan 7.–13.4.2021.

 

Ennakkoäänestyspaikat 

Parikkalan kirjasto, käyntiosoite: Harjukuja 1

Avoinna: arkisin kello 9-17 ja viikonloppuna kello 10–14

 

Saaren kirjasto, Käyntiosoite: Koulutie 6

Avoinna: arkisin kello 9-17

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautua voi puhelimitse 0400 851 951 klo 9.00 – 15. 00 tai 040 5030 773 klo 9.00 – 15.00 sekä 6.4.2021 klo 9.00 – 16.00 jolloin ilmoittautuminen päättyy taikka kirjallisesti erillistä lomaketta käyttäen. Lomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta. Myös omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää samalla.

 

Henkilöllisyyden esittäminen äänestyspaikalla

Äänestäjä on lain mukaan velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Jos henkilöä ei tunneta eikä hänellä ole henkilökorttia tai muuta kuvalla varustettua henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, voi hän saada henkilöllisyyden osoittamiseksi Imatran kihlakunnan poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin, joka on maksuton.Kuntavaalit 2021 Parikkalan kunnassa

 


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021