PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Kaakkois-Suomen aluetta koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset vuosille 2022–2027

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti alla olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla 2.11.2020-3.5.2021.


Asia: Tieto julkisesta kuulutuksesta.

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen Kaakkois-Suomen aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022–2027. Kaakkois-Suomen kunnat kuuluvat joko Vuoksen tai Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020-3.5.2021 verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista, niiden tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 3.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi kirjallisesti ja sähköisesti.

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, diaarinumero KASELY/1728/2020).

Hydrobiologi                               Taina Ihaksi, puh. 0295 029 236

Kuulutus

Kungörelse

Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021