PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös: Simpelejärven opiston rehtorin virkavalinta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 9.9.2020 nro 20/0450/2 (Dnro 02270/19/2206) Tapio Mäkelän valituksesta, joka koski Parikkalan kunnanhallituksen päätöstä 20.8.2019 § 146. Ko. päätöksellä on kunnanhallitus hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen, jonka hän teki kunnanhallituksen 6.8.2019 § 133 päätöksestä,  jolla Parikkalan ja Rautjärven kuntien yhteisen kansalaisopiston (Simpelejärven opisto) rehtorin virkasuhteeseen valittiin KM Timo Toivonen ja varasijalle KM Kirsi Hamunen. Tapio Mäkelä on vaatinut kunnanhallituksen päätöksen kumoamista lainvastaisena ja päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.

 

Hallinto-oikeus kumoaa em. päätöksellään Parikkalan kunnanhallituksen päätökset 6.8.2019 § 133 ja 20.8.2019 § 146.

 

Hallinto-oikeuden päätös pidetään yleisesti nähtävillä Parikkalan kunnanvirastossa, Harjukuja 6, 59100  Parikkala ajalla 14.9. – 28.9.2020.

 

Kunnanhallitus


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020