PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Imatran seudun ympäristötoimen päätös ilmoituksesta, eläinsuojan laajennus ja poikkeaminen asetuksen mukaisesta vähimmäisetäisyydestä, Kari Matikainen

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain

(527/2014) mukaisen päätöksen:

 

15.9.2020 § 72

Päätös ilmoituksesta, eläinsuojan laajennus ja poikkeaminen asetuksen

mukaisesta vähimmäisetäisyydestä, Kari Matikainen, Parikkala

Päätös on nähtävillä 23.9. – 30.10.2020 Imatran seudun ympäristötoimen

internetsivuilta osoitteesta: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

 

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30.10.2020

mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran

kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2020