PLA_77197057.jpg
Parikkalan kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Imatran Seudun ympäristötoimen ympäristölupapäätös, Parikkalan Seudun Ampujat ry, Parikkala

Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain

(527/2014) mukaisen päätöksen:

 

16.3.2021 § 15

Ympäristölupapäätös, Parikkalan Seudun Ampujat ry, Parikkala

 

Päätös on nähtävillä 24.3. – 30.4.2021 Imatran seudun ympäristötoimen

internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

 

Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30.4.2021

mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran

kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

 

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN


Takaisin ylös
Copyright © Parikkalan kunta 2021